Antwoord van expert

Hoe vind je een psycholoog voor 11 euro?

17 maart 2022
psycholoog

Je kunt niet bij eender welke psycholoog terecht voor dit bedrag. Wel bij degenen die geconventioneerd zijn. Contactgegevens vind je op de websites van de regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg.  

Bij een zelfstandig klinisch psycholoog in de privé betaal je al snel € 60 à € 75 per sessie. Dat is een serieuze som geld om wekelijks of tweewekelijks op te hoesten. Niet iedereen kan dat betalen. 

Bij een geconventioneerd psycholoog betaal je een pak minder: maximaal € 11 per sessie (€ 4 bij een verhoogde tegemoetkoming). Het RIZIV betaalt de hoofdbrok, waardoor de psycholoog alsnog € 75 krijgt. 

Het eerste gesprek is sowieso gratis. Tijdens dit gesprek gaat de psycholoog na of en voor welk type begeleiding je in aanmerking komt (binnenkort worden er ook groepssessies georganiseerd).

De middelen die de overheid ter beschikking stelt voor dit systeem zijn beperkt. Daarom kan niet elke psycholoog zich conventioneren en aan deze tarieven werken. Je kunt dus niet bij eender welke psycholoog terecht voor € 11. De netwerken kregen bovendien van de overheid de boodschap om prioriteit te geven aan kwetsbare doelgroepen die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

 

Waar vind je een geconventioneerd psycholoog? 

Er is momenteel geen centraal overzicht waarop je alle geconventioneerde psychologen in België terugvindt. Daar wordt naar verluidt wel aan gewerkt. De zoekmachine van het RIZIV om een geconventioneerde zorgverlener te vinden is momenteel niet up-to-date. 

Om een psycholoog te vinden, moet je naar de website van het lokale netwerk geestelijke gezondheidszorg surfen van de regio waar je woont of hulp zoekt. Daar vind je lijsten met de contactgegevens van de psychologen (en orthopedagogen) die deelnemen.

Die websites zijn helaas niet allemaal even gebruiksvriendelijk. Om het je gemakkelijk te maken: onderaan deze pagina vind je per regio de link naar de juiste pagina. 

Het is de bedoeling dat je de psychologen op de lijst rechtstreeks telefoneert of mailt. Je moet dus niet eerst contact op te nemen met de coördinator van het netwerk. Normaal gezien zou je binnen de maand een eerste afspraak moeten kunnen krijgen. 

Volzet? Geef niet te snel op

Sommige psychologen hebben op dit ogenblik geen ruimte voor nieuwe cliënten. In Antwerpen heeft bijna de helft van de beschikbare psychologen voor volwassenen een aanmeldingsstop. In regio Mechelen is er momenteel één psycholoog wiens agenda tot februari 2023 volzet is.

De netwerken in Antwerpen en Mechelen vermelden op hun website wiens agenda momenteel volzet is. De meeste andere regio’s doen dat helaas niet, waardoor het kan gebeuren dat je een aantal psychologen moet bellen vooraleer je iemand vindt die beschikbaar is. 

Geef je zoektocht niet te snel op als een psycholoog geen plek heeft. In ons onderzoek naar wachttijden van geconventioneerde psychologen vorig jaar konden we bij iets meer dan de helft van de 220 psychologen in onze steekproef binnen de maand terecht voor een eerste afspraak. Toegegeven, nu zijn er mogelijk meer mensen die hulp zoeken. 

Heeft een psycholoog geen plek, bel dan naar de volgende op de lijst. Of neem desnoods contact op met de coördinator van het netwerk om je te helpen met je zoektocht. 
Weet dat je sinds 1 januari 2022 in principe ook in een andere regio dan waar je woont hulp kunt krijgen. Wie in Antwerpen woont, hoeft zich dus niet te beperken tot de psychologen in Antwerpen. 

 

Alternatieven

  • In een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) betaal je eveneens maximaal rond de € 11 voor een consultatie bij een psycholoog. Helaas staat daar meestal wel een lange wachtlijst tegenover.
  • Verschillende mutualiteiten voorzien onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor consultaties bij een psycholoog. Informeer je dus goed bij je mutualiteit.
  • Ben je tussen de tien en twintig jaar? Denk dan zeker ook eens aan TEJO. Dat is een organisatie waar je terecht kunt voor gratis therapie gegeven door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

 

Links naar de netwerken voor volwassenen (vanaf 15 jaar)

 

Links naar de netwerwerken voor jongeren (tot en met 23 jaar)

 

Meer informatie?

 

 


Afdrukken Versturen via e-mail