Persbericht

Geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie: TA gaat samenwerken met TEJO

30 juni 2022

Maatschappelijk doel 

Stromae zingt in zijn lied L’enfer over zelfmoordgedachten en geeft zo een stem aan alle personen die in deze tijden met donkere gedachten zitten. Want de cijfers over dit thema zijn schrikwekkend. Test Aankoop wil hier iets aan doen. De consumentenorganisatie is al langer bezig met de problematiek rond mentale gezondheid, vooral met haar magazine Test Gezond. En nu wil ze ook actoren op het terrein ondersteunen. 

 

België is namelijk een van de slechtste landen in Europa als het gaat over zelfmoord. Ons land staat in de top 5 van landen met de meeste zelfdodingen. In 2018 ontnamen 1.782 Belgen zich van het leven, dat zijn ongeveer 5 mensen per dag. Maar wat nog meer zorgen baart: in de leeftijdsgroep van 15-24-jarigen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. 

 

En dus is het voor Test Aankoop logisch om TEJO, een vereniging die therapeutische hulp biedt aan jongeren, te ondersteunen. Dat zal zowel financieel als logistiek zijn, door bijvoorbeeld mee te zoeken naar vrijwilligers. Samen hopen ze het tij te keren. 

 

Ondersteuning van vrijwilligerswerk 

TEJO werkt met professionele therapeuten die de jongeren bijstaan in hun hulpvraag, onthaalmedewerkers die de jongeren opvangen en andere vrijwilligers die vanuit hun eigen expertise mee willen helpen. Test Aankoop zal TEJO ondersteunen in de zoektocht naar die professionele therapeuten.  

 

Opdat zij de juiste hulp kunnen bieden aan jongeren, organiseert TEJO voor haar vrijwilligers specifieke opleidingen, rond onder meer suicidepreventie. Test Aankoop zal dit mee financieel ondersteunen. 

 

Mee opzetten van communicatiecampagne 

Het is belangrijk om hulpinitiatieven zoals TEJO bekender te maken bij het brede publiek. Op die manier kan de vereniging ook meer middelen verzamelen om haar werking uit te breiden. Test Aankoop wil TEJO daarin logistiek en financieel helpen, door mee een communicatiecampagne op te zetten.  

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.