Persbericht

Zonnesprays die de vermelde bescherming niet respecteren : Europa trekt de zaak naar zich toe

17 februari 2020

Afgelopen maand mei waarschuwde Test Aankoop voor de zonnespray van het merk ISDIN.  Reden ? Het product beloofde een 50+ bescherming terwijl het in werkelijkheid slechts factor 15 was. Op basis van de door Test Aankoop uitgevoerde analyse, besloot de FOD Volksgezondheid begin juni om het omstreden product in quarantaine te plaatsen in afwachting van de resultaten van haar eigen testen. Tegen alle verwachtingen in werd de quarantaine begin juli opgeheven zonder dat er nieuwe onafhankelijke tests werden uitgevoerd. De FOD  rechtvaardigde haar beslissing op grond van de eerder in Spanje uitgevoerde tests in een door de fabrikant gekozen laboratorium en door hem gekozen badges. Onafhankelijkheid ver zoek dus. Deze zouden hebben aangetoond dat de spray de beloofde beschermingsfactor garandeerde. Om de verschillende testresultaten te verantwoorden, stelde de FOD Volksgezondheid de geldende ISO-norm in vraag.  Een antwoord dat overigens ook de zusterorganisaties van Test Aankoop in Spanje, Italië en Portugal van hun autoriteiten hebben gekregen.

Onder druk van Test Aankoop en haar Spaanse zusterorganisatie OCU, besliste de autoriteiten in Spanje, waar het hoofdkantoor van de fabrikant is gevestigd, uiteindelijk toch haar eigen tests uit te voeren.  Deze resultaten bevestigden dat SPF 50+ niet werd bereikt en als gevolg hiervan werd in oktober het product in kwestie uit de handel genomen. Iets wat ook in België gebeurde.

Waarom zijn de resultaten van consumentenorganisaties en fabrikanten zo verschillend? Zou dit uitsluitend te wijten zijn aan de ISO-norm, die een variabiliteit in de verkregen resultaten mogelijk maakt? Als antwoord op de brief van de consumentenorganisaties die de tests hebben uitgevoerd - waaronder Test Aankoop - bevestigt de Europese Commissie: "Zelfs indien de EN ISO 24444:2010, die bekend staat om de intrinsieke variabiliteit van de gemeten resultaten van de SPF, zijn de betrokken lidstaten van mening dat dit niet rechtvaardigt dat een SPF 50+ wordt gemeten als een SPF 15 (en vise versa). In ieder geval beschouwen zij deze norm als de meest betrouwbare methode voor het meten van de SPF die momenteel beschikbaar is, aangezien er nog geen andere norm is gevalideerd en gepubliceerd door de ISO". In tussentijd werd deze norm gewijzigd om meer duidelijkheid te scheppen.

Het dossier intrigeert in die mate de Europese Commissie, dat deze besloten heeft de consumentenorganisaties die de tests hebben uitgevoerd, waaronder Test Aankoop, op maandag 17 februari uit te nodigen voor een hoorzitting in de Werkgroep Cosmetische Producten, die haar over deze zaken moet adviseren.

Test Aankoop hoopt dat deze hoorzitting zal helpen om toekomstige zaken te verduidelijken, waardoor, in geval van slechte resultaten, sneller een terugtrekking kan worden bevolen. Zolang dit niet het geval is, ziet de consumentenorganisatie niet goed in hoe de overheid haar rol in de bescherming van de gezondheid van consumenten effectief kan vervullen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.