Nieuws

5 niet-conforme zonnecrèmes zijn nog steeds te koop in de winkel

03 augustus 2023
zonnecrème smeren op het strand

Onze test van 55 zonnebeschermingsmiddelen begin deze zomer toonde aan dat acht producten geen correcte bescherming boden tegen UVA- en/of UVB-stralen. Vijf van deze producten bleken in juli nog steeds te koop in de winkels.

Welke crèmes zijn nog te koop?

Waarom worden niet-conforme zonnecrèmes nog steeds verkocht?

In onze ogen kent de wetgeving op zonnecrèmes te veel lacunes. Als een zonnecrème door ons als niet-conform wordt bestempeld, vraagt de overheid van het land waar de crème werd gemaakt, aan het bedrijf of aan de fabrikant om de SPF- of UVA-resultaten mee te delen.

Rol van de FOD Volksgezondheid bij de tests van zonnecrèmes

Zodra onze testresultaten beschikbaar zijn, delen we de volledige gegevens met de FOD Volksgezondheid. Vervolgens gaat de FOD na waar het product geproduceerd werd en geeft de resultaten door aan de bevoegde overheid. NAIF bijvoorbeeld wordt in Nederland gemaakt, dus werden de resultaten doorgestuurd naar de bevoegde Nederlandse overheid. Biosolis op zijn beurt wordt in België geproduceerd, waardoor onze overheidsdienst zelf een onderzoek moet uitvoeren.

Als een onderneming echter zelf gegevens kan aanleveren, moet de overheidsdienst die aanvaarden, zonder eigen tests uit te voeren of diepgaander onderzoek te starten. Hoe absurd dat ook lijkt, het is helaas de bittere realiteit. Zo slaagde Biosolis erin om voor zijn producten conforme resultaten mee te delen. Testaankoop wil uiteraard dat de wetgeving wordt aangepast en dat de FOD Volksgezondheid bij tegenstrijdige resultaten zelf initiatief kan nemen en de niet-conforme zonnecrèmes opnieuw kan laten testen door een onafhankelijk labo.

Hoe vallen zulke afwijkende resultaten te verklaren?

Bij uiteenlopende resultaten vragen we de resultaten op bij het bedrijf in kwestie. Deze verschillen kunnen te wijten zijn aan:

  • ontbrekende gegevens;
  • resultaten die getest werden volgens de FDA-methode in plaats van de Europese ISO-norm;
  • een test uitgevoerd op een testmonster, en niet op een lot dat in de winkel wordt verkocht.

In dat geval sturen we onze conclusies naar de overheidsdienst, die een grondiger onderzoek voert. Helaas ontvangen we vaak geen antwoord.

Onze testprocedure van zonnecrèmes

Voor onze tests van zonnebeschermingsmiddelen werken we samen met een onafhankelijk en erkend labo, waarvan de apparatuur regelmatig gecontroleerd wordt en waarbij we met een gerust hart kunnen vertrouwen op de resultaten.

We kopen de zonnecrèmes aan op de plekken waar ze door de klanten worden gekocht, dus in apotheken, supermarkten en parfumerieën, en niet bij de fabrikant zelf.

We testen ongeveer 20 zonnecrèmes per jaar, onze koopwijzer telt ongeveer 50 zonnecrèmes/-sprays. 85% daarvan wordt aanvaard, slechts 15% is niet-conform.

Op onze website vind je een transparante uitleg van onze testprocedure.

Aanpassing van de ISO-norm voor zonnecrèmes

In 2019 voerde Europa zelf kleine aanpassingen door van de ISO-norm, vooral qua nauwkeurigheid, om de verschillen qua resultaten tussen de labo's te beperken. Helaas heeft dat niet geholpen, en vinden we zélfs na 2019 nog steeds niet-conforme zonnecrèmes.

Voor een aanpassing van de wetgeving op zonnecrèmes

We hopen dat de wetgeving in de toekomst wordt aangepast en dat de betrokken overheid de zonnecrème bij afwijkende resultaten opnieuw moet laten testen door een onafhankelijk labo. Zo weet de consument snel en duidelijk welke zonnecrème conform het etiket is en welke niet.

Hoe vind je een effectieve zonnecrème?

Ben je op zoek naar een zonnecrème die haar beloftes houdt en daadwerkelijk bescherming biedt tegen de zon? Ga naar onze koopwijzer voor zonnecrème om de beste optie te kennen.

Naar onze vergelijker zonnecrèmes