Persbericht

Test Aankoop vraagt een beter wettelijk kader voor de botox-sector

29 november 2021

Botox- en hyaluronzuurbehandelingen worden erg populair. Voor Test Aankoop was dit dan ook de aanleiding om een mysteryshopping te organiseren en bij 33 aanbieders in België langs te gaan. De resultaten zijn duidelijk: de vastgestelde praktijken baren zorgen.  Veel artsen lichten de patiënten niet voldoende voor, vooral niet over mogelijke bijwerkingen. De organisatie is ook bezorgd over het ontbreken van een verplichte opleiding voor de thans onbeschermde titel van "esthetisch geneesheer", maar ook over de commerciële praktijken van prijsverlaging die tot overbehandeling kunnen leiden. Tot slot stelt zij het onwettige gebruik van nomenclatuurnummers in de door 8 van de bezochte klinieken afgegeven zorgcertificaten aan de kaak. Test Aankoop heeft de minister van Volksgezondheid en het RIZIV van zijn bevindingen op de hoogte gebracht en vraagt dringende controlemaatregelen.

Mysteryshopping in 33 schoonheidsklinieken

Met de leeftijd wordt je huid dunner en minder elastisch, maar ontstaan er ook rimpels.  Dit zet er sommige mensen toe aan hun gezicht te laten inspuiten met botuline toxine (botox in de volksmond) en fillers.  Gezien het succes van deze inspuitingen stuurde Test Aankoop twee enquêteurs van 45 en 50 jaar op pad om zich te vergewissen over de voor- en nadelen en de prijs van botox en fillers. De enquêteurs bezochten 33 praktijken bezocht die dit soort behandeling aanbieden.

 

Medische screening te zeldzaam en informatie aan patiënten ontbreekt

Positief is dat alle geraadpleegde zorgverleners duidelijk waren over hun tarieven en de producten waarmee zij werken. Evenwel besteedde bijna de helft van de bezochte artsen te weinig aandacht aan de medische voorgeschiedenis van de ondervraagden, ook al zijn er een aantal gevallen waarin botox of fillers niet zijn aangewezen. De meeste artsen noemden een of enkele veel voorkomende bijwerkingen, maar ongeveer de helft van hen gaf geen mondelinge uitleg over de meer ernstige potentiële risico's.

 

Ontbreken van een verplichte opleiding voor esthetisch geneesheer

In ons land dient men arts te zijn om botox en fillers te mogen inspuiten.  Uit gegevens van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid betreft het echter niet altijd dermatologen of plastische chirurgen, verre van zelfs.  Velen hebben zelfs vaak een beroepstitel die niets met esthetiek heeft te maken: huisartsen, oncologen, cardiologen, internisten, spoedartsen, arbeidsgeneesheren, enz.  “De meerderheid profileert zich als “esthetisch geneesheer, terwijl hier geen verplichte opleidingsvoorwaarden zijn aan gekoppeld”, aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.  “Wij pleiten er dan ook voor dat de regering, die reeds in 2013 heeft aangekondigd zich te zullen verdiepen in de problematiek, dringend werk maakt van striktere eisen qua opleiding.

 

Ongepaste prijsverlagingen en onwettelijke medische getuigschriften...

Reclame en kortingen zijn niet toegestaan in een medische praktijk. Toch kregen in ongeveer de helft van deze schoonheidsklinieken de ondervraagden echter een aanbod in de trant van: -20% als je drie zones laat behandelen, een zeer aantrekkelijk tarief als er drie mensen tegelijk worden behandeld,... Dit systeem kan soms leiden tot een besparing van honderden euro's, maar het kan ook leiden tot een overbehandeling, zegt Test Aankoop.

Een andere afwijking die werd vastgesteld: in acht klinieken ontvingen de onderzoekers een medisch getuigschrift dat recht gaf op een terugbetaling door het ziekenfonds van een bedrag tussen de 10,08 en 27,53 euro. Er bestaat echter geen nomenclatuurnummer voor een esthetisch behandeling. Daarmee hebben deze artsen de nomenclatuur illegaal gebruikt voor een medische consultatie. Test Aankoop vraagt aan het RIZIV om de artsen duidelijk te maken dat er geen terugbetaling mogelijk is voor dit soort consultaties die louter esthetische doeleinden hebben.

 

www.testaankoop.be/botox

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.