Nieuws

Online bleekmiddelen: blijf ermee van je tanden

20 februari 2020

Wittere tanden, wie wil het niet? Laat je echter niet verleiden door goedkope producten om je tanden te bleken die je online vindt. Uit onze test blijkt dat deze meer dan eens gevaarlijk zijn voor je tanden. Laat zo’n ingreep dus over aan je tandarts.

Gevaarlijke producten

Wij kochten bij AliExpress, LightInTheBox en Amazon in totaal 15 verschillende producten aan om je tanden te bleken. 5 daarvan kwamen nooit op hun bestemming aan. De resultaten van de overige 10 waren op zijn zachtst gezegd teleurstellend. De meerderheid ervan bleek ronduit gevaarlijk voor eigen gebruik.

Niet zonder gevaar

Hoe wit je tanden er uitzien, wordt bepaald door het tandbeen , een dieper gelegen gedeelte van je tanden. Om tot dat gedeelte te kunnen doordringen, wordt onder meer het agressieve ingrediënt waterstofperoxide gebruikt, een stof die je tanden niet enkel witter kan maken, maar ook gevoeliger en brozer. Ze kan eveneens tandweefsel- en tandvleesproblemen in de hand werken. Gebruik je dus op eigen houtje producten om je tanden te bleken, dan bestaat het risico dat je tandvlees geïrriteerd geraakt.

Wil je je tanden dus bleken, laat dit dan over aan een tandarts. Want hoewel ook de producten die je tandarts hiervoor zal gebruiken waterstofperoxide bevatten – en dus ook schadelijk kunnen zijn-, kan hij wel beter de risico’s voor jouw tanden inschatten en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Let op, het gaat hier om een ander proces dan het witten of polijsten van je tanden. Wat het verschil is tussen bleken, polijsten, witten etc. leggen we je haarfijn uit op deze pagina.

Naar de verschillende technieken

Zeven producten over de schreef

Producten die vrij te verkrijgen zijn, online of elders, mogen in heel Europa maximaal 0,1 % waterstofperoxide bevatten. Voor producten die enkel en alleen door tandartsen worden gebruikt, ligt die limiet hoger, met name op 6 %. Zij mogen echter zo’n bleking niet uitvoeren bij jongeren onder de 18 jaar.

Van de 10 producten die we onderzochten, bleken er drie volledig vrij van deze stof, hoewel het bij één ervan wél op de ingrediëntenlijst stond. Bij de twee andere was er geen ingrediëntenlijst aanwezig. We konden dus niet achterhalen of deze al dan niet waterstofperoxide hadden moeten bevatten. Deze drie producten zijn dus veilig, maar bleken zullen ze uiteraard niet doen … De overige zeven producten overstegen stuk voor stuk de Europese limiet van 0,1 %. Vijf ervan bleven onder de limiet voor tandartsgebruik, maar twee producten overstegen zelfs die limiet met gehaltes van 6,2 en 7 %. We brachten intussen BEUC en de Europese commissie op de hoogte van deze ontoelaatbare resultaten.


Gebrek aan informatie

Ook wat betreft de informatie op het etiket stelden deze producten teleur. Volgens de Europese wetgeving moeten een aantal elementen steevast aanwezig zijn: gegevens van de fabrikant, houdbaarheid, ingrediëntenlijst, lotnummer … Allemaal met het oog op het informeren van en beschermen van de consument. wij deze producten buiten Europa aankochten, vinden wij dat de aanwezigheid van zulke informatie ook daar een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Bij drie van de tien producten ontbrak echter één van deze essentiële elementen, vijf producten lieten drie items achterwege, de overige twee producten maar liefst vier. Het vaakst ontbraken de gegevens van de fabrikant, de houdbaarheid en het lotnummer.

Wil je dus graag wittere tanden, maak dan een afspraak bij je tandarts. Hij kan de risico’s van zo’n ingreep op jouw tanden inschatten. Besef echter wel dat ook zo’n behandeling bij de tandarts risico’s inhoudt…