Hoe wij testen

Hoe testen wij tandpasta's?

11 januari 2021
tandpasta

Bij onze meest recente test hebben we 17 tandpasta's getest. Het onderzoek bestond uit verschillende delen. Zo werden de producten uitgebreid geanalyseerd in een laboratorium, deden we een uitgebreide test onder gebruikers en bekeken we zelf de etikettering, hun impact op het milieu en de eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen.
Wij hebben 17 tandpasta's getest. Dit onderzoek bestond uit verschillende delen. De tandpasta's werden onderzocht in het laboratorium op het fluoridegehalte, het schuureffect en het verwijderen van vlekken. We deden daarnaast ook een uitgebreide test onder gebruikers. We keken de etikettering na, onderzochten de impact van een tandpasta op het milieu en keken na of ze schadelijke ingrediënten bevatten. Deze studie werd dubbel blind uitgevoerd. Zowel bij de labotest als bij de gebruikerstest werden de verpakkingen van de producten afgeplakt, zodat de merknamen niet zichtbaar waren.

Fluoridegehalte

We maten het totale en het beschikbare fluoridegehalte volgens de FDA monografiën in het labo.

 • Het totale fluoridegehalte wordt ook weergegeven op het etiket en mag volgens de cosmetica wetgeving niet hoger liggen dan 1500 ppm.
 • Het beschikbare fluoride is het fluoride dat vrij is en niet gebonden is met andere ingrediënten in de tandpasta. Het beschikbare fluoride bindt aan het glazuur en beschermt op deze manier tegen gaatjes. Volgens de Hoge Gezondheidsraad in België is het (beschikbare) fluoridegehalte van 1450 ppm ideaal voor volwassenen.

Schuureffect

Het schuureffect of RDA (Relative Dentin Abrasivity) werd getest volgens de aanbevelingen van de ADA (American Dental Association) en ISO 11609. We deelden de tandpasta’s in volgens hun schuureffect: licht, medium, hard, zeer hard.

Het verwijderen van vlekken

Het verwijderen van vlekken of de PCR (Pellicle Cleaning Ratio) werd uitgevoerd volgens de Stookey et al.-methode.

Etikettering

We namen ook de verpakking onder de loep. Daarbij letten we onder andere op volgende aspecten die wettelijk verplicht zijn en zaken die wij als consumentenorganisatie belangrijk vinden:

 • algemene contactgegevens van de fabrikant (wettelijk verplicht) en vermelding van adres in België;
 • houdbaarheidsdatum (wettelijk verplicht);
 • (leesbaarheid van) ingrediëntenlijst (wettelijk verplicht) en vermelding hiervan op de tube;
 • informatie in beide landstalen (wettelijk verplicht) etc.

Tandpasta's waarop een wettelijke verplicht item afwezig was, kregen een lagere score voor etikettering.

Gebruikerstest

Voor de gebruikerstest deden we een beroep op een 200-tal vrouwen van verschillende leeftijden. Zij gebruikten de tandpasta gedurende 1 week en vulden vervolgens een vragenlijst in. De proefpersonen kenden een algemene beoordeling toe aan de tandpasta en gaven aan of ze het product al dan niet zouden aankopen. We vroegen ook specifiek naar onder andere volgende aspecten:

 • Gemak om een tandpasta uit een tube/pomp te duwen;
 • Textuur;
 • Schuimeffect;
 • Frisse adem;
 • Smaak;
 • Gevoel in de mond etc.

Milieu-impact

Om deze parameter te beoordelen, keken we naar verschillende aspecten:

 • Impact van de ingrediënten op het milieu: voor de impact van ingrediënten op het milieu lieten we ons bijstaan door een labo gespecialiseerd in deze zaken. Zij bekeken voor ons een 60-tal ingrediënten die het meest impact hebben op het milieu of ze toxisch zijn, of ze afbreekbaar zijn in het milieu, of ze zich ophopen in het milieu, planten of dieren, en of ze hormoonverstoorders zijn voor het mileu. Ze baseerden zich hierop wetenschappelijke publicaties.
 • Microplastics: we hebben alle tandpasta’s gescand in de Beat the microbeads-app om te achterhalen of ze microplastics bevatten.
 • Verpakking: We keken na of de tandpasta enkel een primaire verpakking bevat of ook een extra onnodige secondaire verpakking.
 • Productverlies. We testen in het labo hoeveel product achterbleef in de verpakking. We testen dit volgens de guidelines van het Ecolabel.

Schadelijke stoffen

We gingen na of de tandpasta een of meerdere van de 25 substanties bevatten die allergische reactie zouden kunnen veroorzaken. Deze parameter was louter informatief en werd niet meegenomen in de beoordeling. We controleerden eveneens of er in de producten erkende hormoonverstoorders of andere mogelijke schadelijke ingrediënten aanwezig zijn. We baseren ons op adviezen die uitgeschreven zijn door het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid (SCCS) van de Europese Unie.

Totaalscore

Bij de berekening van de totaalscore lieten we sommige criteria zwaarder doorwegen dan andere. Dat was met name het geval voor het schuureffect (30% van de totaalscore), omdat tandpasta’s die heel abrasief zijn ervoor kunnen zorgen dat de tanden beschadigd worden. Het vermogen om vlekken te verwijderen lieten we voor 20% van de totaalscore meetellen. Aan het aanwezige fluoridegehalte gaven we 15%. Het eigen oordeel van de deelnemers over deze aspecten telde mee voor 15%. De correctheid van de etikettering en de impact op het milieu telden mee voor 10%.