Dossier

Rode lippenstift

16 december 2019

Breng jij ook wel eens kleurtje aan op je lippen voor een feestelijke look, lees dan zeker verder. Wij namen 11 rode lippenstiften onder de loep. Verscheidene bleken minder feestelijk dan ze oogden …

Resultaten zware metalen en allergenen

Vage sporen van zware metalen

Volgens de Europese wetgeving mogen cosmetica enkel sporen van zware metalen bevatten als die dermate klein zijn dat ze technisch onvermijdbaar zijn én als ze geen gevaar vormen voor je gezondheid. In dat geval zijn sporen van zware metalen toegelaten in het eindproduct. Uiteraard moet het product te allen tijde veilig blijven voor menselijk gebruik.

Wat er exact onder ‘sporen van’ wordt verstaan, is echter niet gedefinieerd. Enkel in Canada en Duitsland werden door de overheid limieten ingevoerd om deze term af te bakenen. Wij onderzochten de lippenstiften op de aanwezigheid van arseen, lood, cadmium, antimoon en kwik. De resultaten vergeleken we met de limieten die worden gehanteerd in Duitsland.

Alle lippenstiften bleken sporen van lood te bevatten. Eén exemplaar, die van Boho Green, flirtte met de limieten die Duitsland vooropstelt. Alle andere producten bleven gelukkig onder die limiet. Geruststellende resultaten dus.

Drie lippenstiften met allergenen

Sommige stoffen kunnen, wanneer ze in contact komen met je huid, irritatie veroorzaken. Hoe je op een allergeen reageert hangt af van persoon tot persoon, van de kenmerken van de stof en van de hoeveelheid die in het product werd gebruikt. In 2003 stelde de Europese Unie een lijst op met ingrediënten die een allergische reactie kunnen uitlokken. Je vindt deze lijst hier terug . Weet je van jezelf dat je snel reageert op bepaalde stoffen, dan kun je deze stoffen best vermijden.

Wij vonden in drie van de elf geselecteerde lippenstiften allergenen terug, namelijk in die van Boho, Dior en Dr. Hauschka.