Nieuws

Kan ik allergische reacties op wespensteken voorkomen?

30 juni 2022

Immunotherapie (of desensibilisatie) kan helpen om allergische reacties op wespensteken te voorkomen.

Immunotherapie gebeurt doorgaans in het ziekenhuis onder strenge medische controle. De bedoeling is de patiënt ongevoelig te maken voor de stof waarvoor hij allergisch is, en in het geval van een allergie voor bijen- of wespengif het risico op een anafylactische reactie in de toekomst dus te beperken.

Via onderhuidse injecties wordt een kleine dosis wespen- of bijengif toegediend. Die dosis neemt vervolgens toe tot een zekere onderhoudsdosis. Eens de onderhoudsdosis is bereikt, moet je gedurende drie tot vijf jaar gewoonlijk eens per maand bij de huisarts langsgaan om de behandeling voort te zetten. Een beetje zoals bij vaccins raakt het immuunsysteem dus geleidelijk aan het allergeen gewend. Na een tijdje reageert het lichaam niet meer zo extreem op het insectengif.

Na zo’n behandeling is 75 tot 100 % van de patiënten volledig beschermd tegen allergische reacties op bijen- of wespensteken. Toch draag je het best ook na de behandeling een adrenalinespuit mee om een eventuele anafylactische shock in de kiem te smoren. De behandeling geeft immers geen absolute garantie dat er geen reactie meer optreedt bij een volgende steek.