Nieuws

Hoe gevaarlijk is een wespensteek?

13 augustus 2023

Een wespensteek is vervelend, maar meestal zijn de symptomen van voorbijgaande aard. Het kan echter wel levensbedreigend zijn voor wie er allergisch aan is.

Algemene reactie op een wespensteek

Word je gestoken door een wesp, dan komt er via de angel een giftige stof in je huid en zal de plaats rond de steek gaan zwellen, rood worden, pijn doen en warm worden. Meestal gaat dit ook gepaard met jeuk. Binnen enkele uren of dagen trekken deze lokale symptomen meestal weer weg.

Reacties bij veelvuldige steken of herhaalde steken

Bij veelvuldige steken tegelijk (bv. in de buurt van een bijen- of wespennest) is de hoeveelheid ingespoten gif groter en zal de ernst van de reactie toenemen met het aantal steken. Ook wanneer je eerder in de zomer gestoken bent, kan er bij een nieuwe steek een toxische reactie plaatsvinden door antistoffen die bij de vorige steek in je lichaam werden aangemaakt. Hierbij kunnen ook algemene symptomen optreden: koorts, moeheid, braken, buikloop, hoofdpijn, daling van de bloeddruk en vochtophopingen.

Risico voor allergische reactie

Wie allergisch is, kan na één enkele steek echter binnen luttele minuten hevige zwellingen en hartkloppingen krijgen, kortademig worden, een plotse bloeddrukval ervaren, misselijk worden of zelfs het bewustzijn verliezen. In dit geval spreken we van een acute allergische reactie of anafylactische shock. Een wespensteek kan in sommige gevallen zelfs fataal zijn. Het is dus uiterst belangrijk dat je correct reageert.