Nieuws

Step en monowheel worden gedekt door familiale verzekering

01 februari 2021

Verzekeraars beweren dat de overheid een aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische steps, rolstoelen, monowheels en hoverboards verplicht kan maken. Ze hebben ongelijk: een familiale verzekering is voldoende.

Verzekeraars hebben de wet van 2019 nog niet verteerd, die bepaalt dat een BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) voor auto's niet meer nodig is voor wie zich verplaatst met een elektrische fiets, step, rolstoel, monowheel of hoverboard die op eigen kracht (dus zonder dat je bijvoorbeeld hoeft te trappen) niet harder dan 25 km/u gaat. Voor al deze voertuigen is de familiale verzekering nu voldoende.

Verzekeraars zaaien verwarring

De verzekeraars beweren dat een recent arrest van het Grondwettelijk Hof die regel ter discussie stelt. In grote lijnen zegt het arrest dat de wet tekortschiet omdat ze alleen rekening houdt met de maximumsnelheid van deze voertuigen en niet met hun gewicht. Waarom verplicht de wet geen BA-verzekering meer voor bijvoorbeeld een bulldozer die hoogstens 25 km/u rijdt op de weg?

Het Grondwettelijk Hof eist niet dat de wet van 2019 volledig wordt herzien, zoals de verzekeraars zouden willen. Het vraagt wel om, naast de maximumsnelheid, ook rekening te houden met het gewicht van de voertuigen. De verzekeraars mogen dus niet beweren dat het Hof pleit voor een verplichte autoverzekering voor wie met een elektrische step, monowheel of hoverboard rijdt.

Zwakke weggebruikers

De wet van 2019 heeft veel voordelen. Gebruikers van kleine elektrische voertuigen worden nu automatisch gedekt door hun familiale verzekering. Bovendien worden ze nu beschouwd als zwakke weggebruikers. Ze zijn dus beter beschermd omdat ze recht hebben op een letselschadevergoeding als ze het slachtoffer worden van een verkeersongeval waarbij bijvoorbeeld een auto betrokken is.

Voor ons mag de wet niet veranderen, tenzij om een BA-verzekering voor zware voertuigen verplicht te stellen.