Dossier

Hoe kan ik een verzekering opzeggen?

06 oktober 2022
verzekering beëindigen

Als je de verzekering op een geldige manier stopzet op een ander ogenblik dan de jaarlijkse vervaldatum, dan kan de premie al volledig betaald zijn tot de volgende vervaldag. Als je de verzekering opzegt na een tariefverhoging, ben je slechts de oude niet-verhoogde premie verschuldigd.