Dossier

Een verzekering stopzetten

02 april 2019
verzekering beëindigen

02 april 2019
De stopzetting verloopt in de praktijk niet altijd op wieltjes. In de autoverzekering bv. hebben veel betwistingen betrekking op het moment van de einddatum van het contract en de betaling van de premie. Wat moet je weten?