Abonneevoordeel

Tak 23-levensverzekering

14 februari 2019
Integrale Perspective Test Aankoop

De Belgische verzekeraar Integrale biedt een "tak 23"-levensverzekering aan  die een getrouwe weerspiegeling is van de samenstelling en de evolutie van de modelportefeuille van Test Aankoop invest. Met zo’n product mik je op lange termijn op een hoog rendement, zonder enige garantie qua eindkapitaal of rendement.

Tak 23-levensverzekering

Integrale Perspective – Test Aankoop is een levensverzekering van het type “tak23” van de Belgische verzekeraar Integrale, waarmee je dankzij een gespreide beleggingsportefeuille voor de lange termijn kunt beleggen. Als abonnee betaal je lagere instapkosten.

KLIK HIER OM ER MEER OVER TE WETEN