Nieuws

Spaarrekeningen met maandelijkse spaaropdracht: legale oplichting!

04 augustus 2015
versements mensuels

Spaarrekeningen met maandelijkse stortingen bieden een relatief hoge rentevoet en kennen daarom een groeiend succes. Om deze rentevoeten te kunnen aanbieden blazen de banken de getrouwheidspremie op. Addertje onder het gras: deze getrouwheidpremies worden enkel toegekend onder welbepaalde, weinig interessante condities. Legale oplichting als het ware ...

Welke spaarrekening is het meest interessant om uw geld op te plaatsen?

Elke grootbank biedt tegenwoordig een spaarrekening met maandelijkse spaaropdrachten aan. Op een dergelijke rekening stort de spaarder automatisch iedere maand eenzelfde bedrag. De rente is vaak acht keer hoger dan bij een klassieke rekening.

Overschatte rente

Eigenlijk is de gulheid van de banken nep. Voor de spaarrekeningen met maandelijkse opdracht is de inleg immers geplafonneerd (meestal tot € 500 per maand.) Er is dus geen enkel risico dat u in één keer al uw spaargeld naar zo’n rekening zou overplaatsen.

Kwalijker is evenwel dat de echte uitbetaalde rentevoet nooit de aangekondigde rentevoet bereikt. Nemen we als voorbeeld de Spaarrekening+ van Belfius met een getrouwheidspremie van  1,40 % en een magere basisrente van 0,10%. Voor velen geeft 0,10 % + 1,40 % een totaal rendement van 1,50%. Fout! Als Karel spaart voor een reis en na 1 jaar het gespaarde geld opneemt, dan zal het reële rendement slechts 0,32 % bedragen. Ver verwijderd van de aangekondigde 1,50 % dus ... Zelfs als hij het geld 10 jaar laat staan zal het reële rendement slechts 1,32 % zijn ...

Banken mogen dit

Loze beloften worden doorgaans als oplichting beschouwd, maar als het om banken gaat is dit ... legaal! De banken passen immers gewoon de regel toe die zegt dat de getrouwheidspremie enkel mag worden toegekend aan bedragen die de voorbije 12 maanden onafgebroken op de rekening hebben gestaan ...  

Ze spelen dan ook een vuil spel door de getrouwheidspremie zodanig op te blazen dat ze voordelig lijkt voor de cliënt! Maar de basisrente zelf is vaak niet hoger dan 0,10 %.

Vereenvoudiging van de spaarrekening nu!

We pleiten er al lang voor dat spaarrekeningen worden vereenvoudigd. Eén spaarrekening = één rentevoet ! 

Sommige banken hebben die stap al gezet zonder dat ze klagen dat het wegvallen van de getrouwheidspremie spaarders aanzet om hun geld vlugger op te nemen (wat de banken zou kunnen destabiliseren). Dat argument, dat dikwijls wordt gebruikt, lijkt totaal voorbijgestreefd. 

We hebben de minister van Financiën dan ook gevraagd om een vereenvoudiging door te voeren en hebben de minister van Consumentenzaken hierover eveneens geïnformeerd.