Nieuws

Fiscale voordelen spaarrekening en pensioensparen: België opnieuw onder vuur

24 januari 2014
vrijstelling

Na de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie, wijst nu ook ons eigen Grondwettelijk Hof de gunstige fiscale behandeling af voor Belgische spaarrekeningen. En ons land laat zich eveneens op de vingers tikken omwille van het fiscale voordeel voor Belgische pensioenspaarfondsen.

Het Europese Hof van Justitie had België reeds veroordeeld omdat de gunstige fiscale behandeling van de spaarrekening in strijd is met het Europees recht. De fiscale vrijstelling van € 1 900 (plafond voor 2014) die wordt verleend voor de rente van de spaarrekening geldt namelijk enkel voor banken die in België gevestigd zijn. Op 23 januari deed ons eigen Grondwettelijk Hof daar nog een schepje bovenop: het voorkeurstarief van 15 % roerende voorheffing (in plaats van 25 %) mag niet enkel worden toegepast op Belgische spaarboekjes.


En alsof dat nog niet genoeg was, heeft ons land op dezelfde dag een veroordeling opgelopen omdat het fiscaal voordeel voor pensioenspaarfondsen enkel geldt voor in België gevestigde financiële instellingen. Zelfde oorzaak, zelfde gevolgen: producten van buitenlandse instellingen moeten dezelfde fiscale voordelen kunnen genieten als die van Belgische instellingen.

Concreet

  1. Voor spaarrekeningen heeft de Belgische regering voorzien in een aanpassing van de toekenningsvoorwaarden in het kader van de bankenwet die binnenkort in het parlement wordt besproken. Buitenlandse spaarrekeningen die voldoen aan de voorwaarden van de gereglementeerde spaarrekening zullen dezelfde fiscale voordelen krijgen. Wij zijn echter van oordeel dat hiermee de problemen nog niet van de baan zullen zijn. Enkele van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het fiscaal voordeel zijn namelijk dermate strikt dat ze beschouwd kunnen worden als een onrechtmatige belemmering voor buitenlandse banken, en het Europees Hof zou daarop eveneens kritiek kunnen hebben.
  2. Wat pensioensparen betreft, volstaat het voor onze regering om hetzelfde mechanisme toe te passen als voor spaarrekeningen, en dus buitenlandse fondsen dezelfde voordelen te laten genieten, op voorwaarde dat zij toevallig dezelfde voorwaarden respecteren als de Belgische pensioenspaarfondsen.

Onze mening

Deze arresten vormen een goede gelegenheid om de belasting op spaargelden in haar geheel te herbekijken. Waarom de vrijstelling beperken tot de rente van een spaarrekening? Men zou een systeem kunnen bedenken waarbij de eerste schijf van de roerende inkomsten - niet alleen de rente van de spaarrekeningen – vrijgesteld is. Men klaagt erover dat er te veel geld op de spaarrekeningen staat. De uitbreiding van de vrijstelling zou als voordeel bieden niet langer een exclusief belastingvoordeel te geven voor de spaarrekening alleen en de andere vormen van sparen of beleggen een beetje aantrekkelijker te maken.


Een aanpassing van de spaarfiscaliteit ligt al op de tafel van de regering sinds eind 2013, maar gezien de nabijheid van de verkiezingen kwam men niet tot een akkoord. De discussie wordt dus doorgeschoven tot na juni 2014…