Nieuws

Ethias First: afsluiten en bonus opstrijken? Te bekijken...

12 maart 2015
ethias first

Ethias biedt klanten die voor september 2003 op een FIRST-rekening hebben ingetekend een uitzonderlijke opstappremie aan. Als ze hun geld voor 31 maart 2015 van de rekening halen, krijgen ze in één keer 4 jaar aan intresten, goed voor een bonus van zo’n 14 %.

Ethias First vormt een alternatief voor een gewone spaarrekening. Verneem alles over spaarrekeningen.

Premie in ruil voor afsluiting

De FIRST-rekening is een spaarverzekering van Ethias. Door de financiële problemen waarmee Ethias kampte in 2008, is het verplicht geweest de commercialisering ervan stop te zetten. Bestaande contracten zijn evenwel blijven lopen. En dat is nu net het probleem voor Ethias. Contracten van voor september 2003 genieten immers van een levenslange gewaarborgde rente. Die bedraagt volgens Ethias gemiddeld 3,44 % (afhankelijk van het moment van de stortingen). Een rente die flink hoger ligt dan wat beleggingen zonder risico vandaag bieden.

Wat Ethias aanbiedt

Om klanten te overtuigen hun rekening af te sluiten, biedt Ethias nu een premie van omgerekend vier jaar aan intresten: goed voor een goede 14 % op het aangehouden kapitaal. Het aanbod is beperkt in de tijd: u moet een beslissing nemen voor 31 maart 2015. Als er minder dan € 100 000 op uw FIRST-rekening staat, bent u verplicht ze af te sluiten om van het aanbod te kunnen genieten. Staat er meer dan € 100 000 op, dan kunt u een gedeeltelijke opneming doen van minimum € 100 000.

Ingaan op het aanbod?

U mag het aanbod weigeren. Uw rekening blijft dan lopen tegen dezelfde voorwaarden als vandaag het geval is.

Indien u van plan was om uw geld spoedig te recupereren, is het aanbod van Ethias beslist de moeite waard.

Ook als u overweegt de rekening binnen vijf jaar af te sluiten, is het interessant om het aanbod te aanvaarden.

Indien u het geld de volgende jaren (minstens vijf jaar) niet nodig hebt, kunt u twee mogelijke scenario’s overwegen.

  • Ofwel blijven de rentevoeten van andere beleggingen nog lange tijd zeer laag: in dat geval doet u er beter aan om het geld op de FIRST-rekening te houden.
  • Ofwel stijgen de rentevoeten aanzienlijk: in dat geval doet u er beter aan om de premie te accepteren, het kapitaal op een goede spaarrekening te zetten in afwachting van de rentestijging om daarna het geld te herbeleggen op lange termijn met een hoge rente. Dat tweede scenario lijkt ons echter minder waarschijnlijk. We denken dan ook dat het beter is op veilig te spelen en te kiezen voor de levenslang gewaarborgde rente en de FIRST-rekening te behouden.