Nieuws

De volkslening is er

08 januari 2014
volkslening

Op 8 januari lanceerden BNP Paribas Fortis, Fintro, Belfius en ING de volkslening, officieel thematische volkslening genaamd. Ook andere banken zullen die binnenkort aanbieden. De volkslening, met een looptijd van 5 tot 10 jaar, is echter geen interessante beleggingsvorm. Ze levert immers maar een laag rendement op.

U kiest beter voor een goede spaarrekening of - als u uw geld op lange termijn zonder risico wilt beleggen - voor een spaarverzekering.

De volkslening: wat is dat precies?

Een volkslening kan de vorm aannemen van een kasbon of termijnrekening. Ze wordt rechtstreeks door de banken uitgegeven en moet geld in het laatje brengen voor de financiering van onze economie, bijvoorbeeld voor de bouw van scholen of rusthuizen, de financiering van KMO’s enz.

Met de volkslening belegt u uw geld gedurende een vaste periode (minstens 5 jaar) tegen een vaste rentevoet (minstens even hoog als die van de kasbons en termijnrekeningen met dezelfde looptijd die de bank aanbiedt). Op de intrest wordt een roerende voorheffing geheven van maar 15 % (in plaats van 25 %).

Aangezien de volkslening onder het depositogarantiestelsel valt, is uw geld gewaarborgd tot € 100 000 per persoon (dat bedrag omvat al uw tegoeden bij dezelfde bank).

Financieel gezien niet interessant

Gezien de huidige lage rentevoeten van de volkslening, ook op lange termijn, zijn de voorwaarden niet zo interessant.

Bijvoorbeeld:

  • Als u € 1 000 belegt in een volkslening op 5 jaar, levert u dat ongeveer € 15 intrest per jaar op, terwijl de beste spaarrekeningen € 20 per jaar opbrengen;
  • Als u € 1 000 belegt in een volkslening op 10 jaar, levert u dat ongeveer € 23 intrest per jaar op, terwijl de beste spaarrekeningen € 20 per jaar opbrengen;

In het beste geval brengt een volkslening dus ietsje meer op dan de beste spaarrekeningen, met het verschil dat u uw geld voor meerdere jaren moet vastzetten. Bovendien loopt u het risico dat u uw geld niet snel kunt herbeleggen als  de rentevoeten in die tijd zouden stijgen. Een volkslening is dus niet aan te raden, tenzij u zeker wilt zijn dat uw geld ten voordele van de economie wordt gebruikt.