Nieuws

Beleggingen : de Belg is voorzichtig

24 april 2013
prudence

Uit onze enquête blijkt dat de Belgische spaarder door de financiële crisis terughoudender is geworden en voor de veiligste beleggingen kiest. Financiële adviseurs proberen het vertrouwen te herstellen, maar de vraag is of dat lukt. Met onze quiz kunt u alvast testen of uw kennis voldoende is om de stap naar beleggingen te wagen.

Raadt uw financieel adviseur (bankbediende, verzekeringsagent …) u een bepaalde beleggingsformule aan? Misschien vindt u het dan net als zoveel landgenoten moeilijk om die juist in te schatten.

Voorzichtigheid, zelfs wantrouwen

De wereldwijde financiële crisis waarin we nog steeds verwikkeld zijn, heeft voor grondige verschuivingen gezorgd bij zowel spaarders als beleggingsadviseurs. Dat is het besluit van onze enquête over het beleggingsgedrag van de Belg en over de relatie met zijn financieel adviseur. We ontvingen 400 antwoorden die representatief zijn voor de bevolking van 35 tot 70 jaar.

Twee op drie spaarders geven toe dat hun houding is gewijzigd. Ze hebben minder vertrouwen (60 % van de ondervraagden), zijn voorzichtiger geworden (60 %), vragen meer informatie over het risico (45 %) of beleggen weinig of niets meer (40 %).

Tekenend voor dat wantrouwen is dat één op de tien een kluis in huis heeft! Bij de meest populaire beleggingen staat het goede oude spaarboekje nog steeds op nummer één, gevolgd door pensioensparen en een levensverzekering.

Analyse van het klantenprofiel is een lachertje

De houding van beleggingsadviseurs is eveneens veranderd. Hun doel is het vertrouwen van de klant terugwinnen. Er wordt meer informatie gecommuniceerd over de beleggingsrisico’s en adviseurs besteden ook meer aandacht aan veilige beleggingen.

Helaas stellen we vast dat beleggingen aan de man worden gebracht zonder behoorlijk rekening te houden met de situatie van de klant. Adviseurs stellen de analyse van de werkelijke noden van de klant al te vaak voor als een wettelijke formaliteit en maken zich er liever snel van af. Ze hebben immers andere prioriteiten, zoals de gestelde verkoopsobjectieven behalen.