Nieuws

Afer Europe+: geen nieuwe contracten meer

10 november 2015
afer europe

Het Waarborgfonds van AFER Europe+ is een van de beste spaarverzekeringenop de Belgische markt. Maar vanaf 27/11 zal het niet langer mogelijk zijn om nog een nieuw contract te sluiten. Voor bestaande klanten verandert echter niets.

Aviva, de Franse verzekeraar die het Waarborgfonds beheert dat AFER Europe+ aanbiedt, heeft beslist om de commercialisering van nieuwe contracten in ons land stop te zetten vanaf 27/11. Jammer, want het gaat om een van de beste spaarverzekeringen op de Belgische markt.

Een goed product

Al verschillende jaren raden wij het Waarborgfonds van AFER Europe+ aan voor personen die hun spaarcenten voor de lange termijn risicoloos willen beleggen (minstens acht jaar). Het kapitaal is gewaarborgd (buiten de kosten en de taksen) en het rendement behoorde altijd tot de top van de markt. 

Het rendement bleef de laatste jaren bovendien relatief stabiel terwijl dat van de concurrenten stevig daalde. Tussen 2010 en 2014 zakte het rendement van het Waarborgfonds, zonder de kosten en de taksen, slechts van 3,52 % naar 3,20 %.

Daarenboven zijn de kosten gunstig: een taks van 2 % (voor de Belgische Staat), lage instapkosten (0,50 % voor abonnees van Test-Aankoop en anders 2 %) en geen uitstapkosten (wat hoogst uitzonderlijk is).

U kunt aan de roerende voorheffing (25 %, binnenkort 27 %) ontsnappen indien u tijdens de eerste acht jaar van het contract geen geld opneemt. 

Voor bestaande klanten verandert niets

De beslissing van Aviva heeft niet te maken met financiële problemen. Het is een pure commerciële beslissing, Aviva wil de focus leggen op zijn activiteiten in Frankrijk.

Niets verandert trouwens voor Belgische klanten die reeds een contract van AFER Europe+ hebben. Indien u al zo’n contract hebt, kunt u trouwens nog altijd nieuwe stortingen uitvoeren, zelfs na 26/11. De lagere instapkosten voor de abonnees van Test-Aankoop blijven van toepassing.

Nieuwe klanten hebben nog tot 26/11 

Indien u nog geen klant bent bij AFER Europe+, hebt u nog tot 26/11 de mogelijkheid om een nieuw contract te sluiten. De minimumbelegging bedraagt € 800. U zult  eenmalig € 25 toetredingskosten moeten  betalen (alleen bij de eerste storting). 

Voor meer info: www.afer-europe.com of 0800 13 921.

Wilt u op de hoogte blijven van de beste spaarverzekeringen of wilt u op zoek gaan naar andere beleggingsinformatie?