Nieuws

Aandeelhouders Fortis, de procedure wordt voortgezet

16 november 2016
Fortis Ageas aandeelhouders

Misschien hebt u als gedupeerde aandeelhouder onlangs een brief van Ageas en een aangetekend schrijven van een Nederlandse gerechtsdeurwaarder ontvangen.  Op dit moment hoeft u daar helemaal niet op te reageren.  We geven u een stand van zaken en herhalen ons advies. 

Een tijd geleden al stelde Ageas, rechtsopvolger van het ter zielen gegane Fortis, een minnelijke schikking voor om een einde te maken aan het debacle van 2007 en 2008. We hadden u aangeraden om deze schikking te aanvaarden. Dat is nog steeds ons advies. 

De schikking moet echter nog worden gevalideerd door het Gerechtshof van Amsterdam. Het is inderdaad in Nederland dat een procedure werd opgestart, die gelijkwaardig is aan het verzoek tot collectief herstel dat momenteel onmogelijk is in België. 

Het is in dat verband dat de gedupeerde aandeelhouders eind oktober een brief van Ageas en begin november een aangetekend schrijven van een Nederlandse gerechtsdeurwaarder hebben ontvangen.  

Een moeilijk te ontcijferen communicatie

De aangetekende brief is doorspekt met verwijzingen die de interpretatie ervan niet vergemakkelijken. Daarnaast is er een formulier dat kan worden ingevuld door de mensen die in een andere taal wensen te worden geïnformeerd.  

Als u deze brief hebt ontvangen, hoeft u maar één ding te onthouden: u bent uitgenodigd voor de openbare zitting die wordt georganiseerd door het Hof van Beroep van Amsterdam op 24 maart 2017. U bent niet verplicht om deze zitting bij te wonen.  Noch uw afwezigheid noch het feit dat u de brief niet beantwoordt, doet immers afbreuk aan uw recht op schadevergoeding. 

Ons advies 

Dit is ons advies, indien u Fortis-aandelen in bezit had of hebt gekocht tussen 28/02/2007 en 14/10/2008.

1. Indien u ons advies volgt om het voorgestelde akkoord te aanvaarden

Dan hoeft u op dit ogenblik geen stappen te ondernemen. Pas wanneer het akkoord bindend wordt verklaard door het Hof van Beroep van Amsterdam (naar verwachting medio 2017), zullen u formulieren ter beschikking worden gesteld om uw vergoeding op te eisen.

Als u bent aangesloten bij een van de vier belangengroepen die de schikking hebben voorgesteld - Deminor, FortisEffect Stichting, de Stichting investeerder Claims tegen Fortis (SICAF) en de Vereniging Effectenbeleggers (VEB) - dan hoeft u evenmin iets te ondernemen op dit moment. Deze organisaties zullen, binnen de mate van het mogelijke, het nodige voor u doen.

2. Indien u ons advies niet wenst te volgen en het akkoord weigert

Ook dan hoeft u niets te ondernemen op dit moment. Indien het akkoord bindend wordt verklaard door het Hof van Beroep van Amsterdam (naar verwachting medio 2017), dan hebt u minstens drie maanden tijd om te kennen te geven dat u de voorgestelde schikking weigert. U behoudt dan al uw rechten om uw acties tegen Ageas/Fortis en andere belanghebbende partijen (bestuurders, revisors, bankadviseurs, Belgische en Nederlandse staat,...) voort te zetten en een hogere schadevergoeding te eisen.