Dossier

Een goede spaarrekening kiezen

Veiligheid en kosten

Een spaarrekening is een erg veilig instrument, waarop je doorgaans geen of weinig kosten hoeft te betalen.   

Veiligheid

Een spaarrekening biedt je de zekerheid dat je je tegoeden en de opgebouwde intresten op elk moment kunt recupereren. Het is de bank die je in principe waarborgt dat ze je je centen op elk moment zal terugbetalen indien je daarom vraagt. 

Je loopt dus alleen een risico als je bank failliet zou gaan. Maar dat risico wordt grotendeels afgedekt door het depositogarantiesysteem, dat waarborg biedt in geval van een faillissement van een financiële instelling. Je kunt dan namelijk tot € 100 000 per persoon terugkrijgen van al wat je aan deposito’s had bij die bank (dus op zicht-, spaar-, termijnrekeningen en in kasbons). 

Kosten

Doorgaans zijn er weinig kosten verbonden aan een spaarrekening. Het openen en afsluiten van een rekening is gratis. Meestal zijn er ook geen beheerkosten. En bij de weinige banken die er wel aanrekenen, zijn die in de regel beperkt tot een tiental euro per jaar. 

Er worden wel vaak port- of zegelkosten aangerekend, vooral voor het toesturen van rekeninguittreksels. Maar die kosten kun je makkelijk vermijden door zelf voor de minst dure oplossing te kiezen (uittreksels opvragen aan een automaat, aan het loket, zelf afdrukken thuis enz.).