Dossier

Een goede spaarrekening kiezen

Hoeveel erop te plaatsen?

Hoeveel geld houd je het best beschikbaar op een spaarrekening alvorens je aan andere beleggingsproducten gaat denken? Is het verstandig om er erg grote bedragen op te parkeren? En wat zijn de eventuele alternatieven?

Veiligheidsspaarpotje eerst

De spaarrekening is een ideaal instrument om wat geld opzij te zetten voor onvoorziene uitgaven (bv. je auto of verwarmingsketel begeeft het plots en moet worden vervangen). Het geld op een spaarrekening blijft immers op elk moment beschikbaar. Je kunt geld opnemen of bijstorten wanneer je maar wilt, en je weet zeker dat je ten minste je begininleg recupereert, vermeerderd met de intussen verworven intresten. 

Doorgaans wordt aanbevolen om drie tot zes keer de maandinkomsten van je gezin als veiligheidsbuffer opzij te zetten op een spaarrekening.

Daarna uw projecten op middellange termijn

Een spaarrekening is ook het ideale en risicoloze instrument voor bedragen die je wilt gebruiken voor projecten die je op middellange termijn wilt realiseren (tot maximaal 8 jaar). Je plant bv. grote verbouwingswerken aan je woning, je wilt wat geld opzijzetten voor de studies van de kinderen ..., dus zaken waarvoor je liever op zeker speelt. 

Parkeer ook niet te veel geld op je spaarrekening

Het heeft wel geen zin om je centen eindeloos lang op een spaarrekening geparkeerd te laten staan. Als je wilt sparen of beleggen op langere termijn (ten minste 8 jaar), dan zijn er andere producten die je een hoger rendement zullen opleveren:

  • Voor het gedeelte van je vermogen waarvoor je geen enkel risico aanvaardt, kies je beter een goede spaarverzekering. 
  • Voor het gedeelte van je vermogen waarvoor je wel een beperkt risico aanvaardt, ben je beter af met een gediversifieerde fondsenportefeuille, in de hoop zo een hoger rendement op te strijken. 

Voor concreet advies voor die twee beleggingsvormen verwijzen we naar de website van onze financiële collega's Test-Aankoop invest

Laat je tegen deze adviezen in toch liever al je geld op een spaarrekening staan, waak er dan ten minste over dat je tegoeden bij een en dezelfde bank niet uitstijgen boven de € 100 000 per persoon. Dat is immers het plafond dat wordt beschermd door het depositogarantiefonds indien je bank failliet zou gaan.