Lenen om te renoveren: wat je moet weten

Een verbouwing kun je op verschillende manieren financieren: met een renovatielening, een gesubsidieerde lening van het gewest, een hypotheeklening, een wederopname van je bestaande woonkrediet of via een voorschot op je levensverzekering. Testaankoop vergeleek ze voor jou.

Stap-voor-stap gids

Inleiding

Grote of kleine verbouwingsplannen? Je huis renoveren vraagt steeds om een stevige investering. Er bestaan verschillende manieren om je renovatiewerken te financieren. Testaankoop behandelt in dit artikel enkele vragen rond verbouwingen:

  • Je verbouwing financieren: hoe doe je dat?
  • Kan Testaankoop me helpen bij mijn renovatielening?
  • Krijg ik een belastingvoordeel voor mijn renovatie?

Je verbouwing financieren: hoe doe je dat?

Er bestaan verschillende manieren om je badkamer-, keuken- of totaalrenovaties te financieren.

  • De eerste mogelijkheid waar je aan denkt, is ongetwijfeld de regelrechte renovatielening. Belangrijk is dat als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, je soms via het gewest tegen een zeer lage rente en hopelijk gratis kunt lenen. 
  • Toch kun je het benodigde geld ook via een ander kanaal vinden. En dat kan in jouw geval soms voordeliger uitvallen. We hebben het over het geld op je spaarrekening, een hypotheeklening, de wederopname van een bestaand woonkrediet, een voorschot op een levensverzekering. 

Kan Testaankoop me helpen bij mijn renovatielening?

Een renovatielening aan het zoeken? Zo kan Testaankoop je assisteren bij je verbouwingsplannen:

  • Met onze Koopwijzer Renovatielening kun je op basis van het bedrag dat je wilt lenen en de afbetalingstermijn die je voor ogen hebt, een interessante renovatielening vinden.
  • Je kunt elke werkdag bellen naar de kredietexperts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 33 44, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. 

In ons magazine Budget & Recht van maart 2021 (pdf) hielpen we een koppel om de vergelijking te maken. 

Krijg ik een belastingvoordeel voor mijn renovatie?

Als de woning die je zult verbouwen, je hoofdverblijfplaats is, zul je met je lening in geen geval belastingvoordeel kunnen genieten via je belastingaangifte. Ongeacht in welk gewest je woont. Dat ligt anders als het gaat om de renovatie van een tweede verblijf. In dat geval kunnen de leningsuitgaven wel nog een belastingvoordeel opleveren. Voor een niet-hypothecaire lening geldt er enkel een belastingvoordeel voor de betaalde intresten.

Voor meer details verwijzen we naar onze Belastinggids.

Terug naar boven

Regelrechte renovatielening

Een renovatielening behoort niet tot dezelfde categorie van kredieten als een hypotheeklening, het is een vorm van consumentenkrediet. Waar zit het verschil? Geen aktekosten, geen dossierkosten, altijd een vaste intrestvoet, vaak een hogere intrestvoet, een kortere looptijd (er geldt een maximum dat verschilt al naargelang het geleend bedrag, maar vaak is het maximaal 10 jaar) en een lager maximumbedrag.

Twee formules bij de bank

Veel banken hanteren een apart tarief al naargelang het gaat om een gewone renovatielening of om een ecokrediet (groene lening). Vaak is de lening in het eerste geval zo’n 0,5% duurder als in het tweede.

Vraag vooral waarvoor je allemaal een ecokrediet kunt krijgen. Het is immers niet altijd zo dat de lening per se moet dienen voor energiebesparende maatregelen. Je kunt er misschien ook kosten mee financieren voor het aanbrengen van beveiliging. Verder is het bij heel wat banken niet verplicht om het volledige geleende bedrag aan energiebesparende werken te besteden, misschien volstaat het dat bijvoorbeeld 50 of 70 % van de lening daarvoor dient. 

Goedkoop lenen bij het gewest

De drie gewesten van ons land kennen heel goedkope renovatieleningen toe als het gaat om energiebesparende maatregelen. Soms zelfs tegen 0 %. 

In principe is dat dan ook de goedkoopste oplossing. Maar je zult aan veel strengere voorwaarden moeten voldoen dan voor een gewone renovatielening bij een bank. Dat geldt vooral voor Vlaanderen en Brussel. Je woning zal bijvoorbeeld (heel) slecht moeten scoren qua energieprestatie en sommige zijn voorbehouden voor lage en gemiddelde inkomens..

Voor meer info verwijzen we naar:

  • voor het Vlaams Gewest: de website van het gewest en de website Premiezoeker;
  • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de website van het gewest;
  • voor Wallonië: de website van het gewest.
 
Terug naar boven

Via een ander kanaal

Het geld van je spaarrekening gebruiken

Aangezien een spaarrekening amper iets opbrengt, laat je er beter geen te grote som op slapen. Een buffer die neerkomt op drie tot zes maanden nettoloon volstaat, daarmee kun je normaliter onvoorziene uitgaven aan. Als je over méér spaargeld beschikt, kan dat overschot perfect dienen om je renovatie te bekostigen. Op die manier heb je, anders dan met een hypotheeklening, totaal geen financieringskosten (intresten, dossierkosten, aktekosten). 

Een hypotheeklening aangaan

Dat is in principe de beste optie als je een huis koopt dat direct of snel moet worden gerenoveerd. Je leent het bedrag voor de aankoop én de renovatie dan in één keer. Met onze Koopwijzer Hypotheeklening kun je een interessante lening vinden.

De meeste banken geven in eerste instantie alleen het geld voor de aankoop vrij. De rest krijg je bij de aanvang van de werken op vertoon van de facturen.

Het voordeel van een hypotheeklening ten opzichte van een renovatielening is dat je ze over 25 of 30 jaar kunt spreiden, terwijl een renovatielening vaak beperkt is tot 10 jaar. Als je dure werkzaamheden plant, kan een langere afbetalingsperiode dus goed uitkomen. Bovendien is de intrestvoet vaak lager. Wel zegt dat niets over de totale kosten: een hypotheeklening kan door de aktekosten, de dossierkosten (vaak € 500) en de schuldsaldoverzekering die meestal verplicht is, in totaal wel duurder uitvallen. Zo kan een renovatielening tegen 2 % in werkelijkheid voordeliger zijn dan een hypotheeklening tegen 1 %.

Lenen via je bestaande woonkrediet

Als je nog een hypotheeklening hebt lopen voor de woning, kun je een "wederopname" vragen. Dat betekent dat je het kapitaal dat je reeds hebt terugbetaald of een deel ervan opnieuw leent. Zonder dat opnieuw een akte moet worden verleden (waardoor je dus kosten bespaart). Dat kan uiteraard alleen bij de bank die je de hypotheeklening heeft toegekend. 

Goed om te weten: je hebt die mogelijkheid zelfs nog een tijdje nadat je je woonkrediet volledig hebt afgelost, meer bepaald zolang je hypothecaire inschrijving blijft lopen (altijd 30 jaar).

Of zo'n wederopname interessant is, hangt af van de rentevoet die je bank hanteert. Daar bestaat echter geen officieel tarief voor, het is dus koffiedik kijken. Maar doorgaans zal het duurder zijn dan voor een nieuwe hypotheeklening.

Hou er ook rekening mee dat er een minimale looptijd geldt. Bij sommige banken is dat slechts 12 maanden, maar bij andere 8 jaar (wat de rekening dus aanzienlijk verzwaart). 

Je zult ook niet veel kunnen lenen als je hypotheeklening nog niet lang loopt.

Een voorschot vragen op je levensverzekering

Als je een levensverzekering hebt, kun je daar soms een voorschot op vragen om een renovatie te financieren. Dat is vaker mogelijk bij een groepsverzekering dan bij een individuele levensverzekering.

Voor jongeren is deze optie zo goed als uitgesloten, omdat je meestal maar een bepaald percentage van je reeds opgebouwde reserves kunt opnemen.

Let op voor mogelijke verborgen kosten. Zo zul je met een spaarverzekering na het voorschot soms genoegen moeten nemen met een lager rendement, en vaak weet je op voorhand niet precies hoeveel minder het zal zijn.

 
Terug naar boven