Nieuws

Enquête bevestigt ontevredenheid over privérusthuizen

13 oktober 2017
rusthuizen

Een reportage op de Vlaamse televisie toonde wantoestanden in privérusthuizen. Onze enquête bracht al in 2013 dezelfde problemen aan het licht.

Een recente VRT-reportage over privérusthuizen bracht enkele pijnpunten in de ouderenzorg aan het licht. Ook in commerciële woonzorgcentra wordt veel geklaagd over het gebrek aan personeel en zorg. In 2013, na een enquête bij familieleden van rusthuisbewoners, meldden wij dezelfde problemen. Ons onderzoek wees uit dat particuliere woonzorgcentra op veel vlakken zwakker scoren dan de publieke centra. Maar eigenlijk presteren beide ondermaats.

Te weinig gewassen

Het meest voorkomende probleem in de privésector betreft het wassen van de bewoners: 44 % van de respondenten is hier ontevreden over. Ook communicatie met de familie (34 %) en het toedienen van medicijnen (32 %) zorgt voor problemen. Bovendien zouden sociale activiteiten worden verwaarloosd in 20 % van de gevallen. Zo’n 24 % is ontevreden over de dagelijkse zorgen. In de publieke woonzorgcentra zijn de scores voor dagelijkse zorgen en gezondheidszorg iets beter, maar verre van optimaal.

De respondenten waren het minst tevreden over het aantal zorgverleners en verpleegkundigen in het woonzorgcentrum.

De lage tevredenheid over privéwoonzorgcentra is opmerkelijk omdat de basistarieven hier gemiddeld hoger liggen dan in de publieke centra. Ook de supplementen liggen een stuk hoger. In de privé betaal je gemiddeld € 152 extra per maand, in de publieke centra € 99.

Liever niet naar een WZC

Een enquête die we eerder dit jaar uitvoerden, toont aan dat slechts 11 % van de ouderen die nog thuis wonen, de intentie heeft te verhuizen op korte of lange termijn. En binnen deze groep overweegt slechts 2 % een woonzorgcentrum als hun volgende verblijfsplaats.

Hebt u een klacht over een woonzorgcentrum? Meld het probleem in onze Klachtenbox.

Naar onze Klachtenbox