Nieuws

Klopt het dat januari de beste maand is om aan pensioensparen te doen?

Er wordt wel eens beweerd dat januari de beste maand is om aan pensioensparen te doen. Dat klopt als je in een levensverzekering belegt. Als je daarentegen voor een fonds koos, is het antwoord genuanceerder: eventueel. Maar het is niet echt iets om van wakker te liggen.

13 januari 2022
pensioensparen in januari

Om de vraag te beantwoorden of januari de beste maand is om aan pensioensparen te doen maken we het best een onderscheid volgens de belegging waarvoor je hebt gekozen.

Je belegt via een pensioenspaarfonds

Het beste ogenblik van het jaar om te beleggen in een fonds is wanneer het op zijn laagste koers staat. Dan zul je voor hetzelfde gestorte bedrag het meeste deelbewijzen kunnen kopen. Maar pensioenspaarfondsen beleggen altijd ten dele in aandelen, en dus zijn ze onderhevig aan de beursschommelingen. In theorie staan de beurzen aan het einde van het jaar meestal hoger dan in het begin, en dat zou impliceren dat januari inderdaad de beste maand is om via een fonds aan pensioensparen te doen. Simulaties zouden zeker tot dat resultaat komen, gemiddeld klopt die bewering. Alleen stemt dat niet altijd overeen met de realiteit.

Daardoor is het in werkelijkheid onmogelijk om vooraf te bepalen welke de ideale timing is voor je storting in het pensioenspaarfonds.

Maar je kunt wel voorkomen dat je achteraf vaststelt dat je de hoogste koers van het jaar hebt moeten betalen. Als je via een bankdomiciliëring elke maand een storting doet, spreid je de belegging immers over het hele jaar.

Je belegt via een pensioenspaarverzekering

De kans is groot dat het gaat om een contract van het type tak 21, dat wil zeggen waarbij de verzekeraar een bepaald rendement garandeert. In dat geval kan het inderdaad een voordeel zijn om reeds bij het begin van het jaar de storting uit te voeren omdat de intrestvoet meteen na de storting begint te lopen. Zelfs als de gewaarborgde intrestvoet 0 % bedraagt en je het volledig moet hebben van de winstdeelneming die eventueel wordt toegekend aangezien ook die meestal vanaf de storting wordt berekend.

Anders gezegd, hoe vroeger je stort, hoe gunstiger dat kan zijn voor de opbouw van de spaarpot van de pensioenspaarverzekering.

Meedoen is belangrijker dan de juiste timing

De juiste timing is niet iets om van wakker te liggen. Het is belangrijker dat je gebruik maakt van de mogelijkheid om via het pensioensparen op individuele basis een aanvullend pensioen op te bouwen én ondertussen belastingvoordeel te genieten, althans voor zover je over spaargeld beschikt dat je zeker tot je 60e niet nodig zult hebben.

Om die reden raden we jonge mensen wel aan om niet te vroeg te beginnen met sparen voor een aanvullend pensioen, ook al wordt nog zo hard op het belastingvoordeel gehamerd. Voor hen kan het interessanter zijn om eerst een spaarpot op te bouwen die hen zal helpen op het ogenblik dat ze een woonkrediet nodig hebben om een eigen huis te kopen.

In ons dossier over pensioensparen helpen we je bij de juiste keuze, op het juiste moment. Je vindt er ook het jaarlijkse maximumbedrag dat van toepassing is.

Zit je met vragen?

Je kunt elke werkdag terecht bij de financiële experts van Test Aankoop invest op het nummer 02 542 33 51, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.

BEL 02 542 33 51