Nieuws

Je tegoeden bij Integrale zijn niet in gevaar

14 oktober 2020
Integrale vereffening

Wij hebben in het verleden vaak contracten aanbevolen van verzekeraar Integrale. Nu blijkt de maatschappij op een vereffening af te stevenen. Maar geen paniek, je spaarcenten zijn niet in gevaar. Doe voorlopig wel beter geen nieuwe storting. We staan ook stil bij de gevolgen voor wie een groepsverzekering heeft lopen bij Integrale.

Misschien heb jij in het verleden op ons aanraden belegd in het contract 786 van Integrale? Of heb je centen gestoken in het fonds Integrale Perspective Test Aankoop. Het kan ook dat je werkgever voor Integrale heeft gekozen voor de groepsverzekering die hij voor zijn personeel heeft gesloten.

Dan maak je je wellicht zorgen over het feit dat de maatschappij op 9 oktober 2020 heeft bekendgemaakt dat het herstelplan dat ze aan de Nationale Bank van België (NBB) had voorgelegd, niet werd goedgekeurd. De NBB had geëist dat de verzekeraar een veiligheidsbuffer zou aanleggen.

Tenzij er op de laatste minuut een overnemer wordt gevonden, ziet het er daardoor naar uit dat Integrale binnenkort zal worden opgedoekt. De kans is zeer groot dat de verzekeraar vanaf 27 oktober 2020 zijn activiteiten geleidelijk zal moeten stopzetten en zijn portefeuille naar  andere maatschappijen zal moeten overdragen.

Gelukkig komen je spaarcenten niet in gevaar.

Heb je belegd in 786?

Het contract 786, dat wij in het verleden nog hebben aanbevolen voor een belegging in het kader van het langetermijnsparen, is een spaarverzekering met kapitaalgarantie en een minimumrendement, een zogenoemd tak 21-contract. Voorzichtigheidshalve raden we aan om geen nieuwe storting uit te voeren voor dat contract.

Vraag vooral je geld niet overhaast op, anders riskeer je daar fiscaal zwaar op te worden beboet. 

Zolang je totale vermogen opgebouwd in tak 21-contracten bij Integrale niet boven de € 100 000 uitkomt, mag je overigens zeker van zijn dat je het kapitaal volledig zult recupereren. Tot dat bedrag geniet je immers staatswaarborg voor het geval Integrale niet in staat zou zijn om het geld terug te betalen, iets waar vandaag evenwel nog geen sprake van is.

Heb je belegd in Integrale Perspective Test Aankoop?

Integrale Perspective Test Aankoop is een verzekeringsfonds, een verzekeringscontract van het type "tak 23" dus. Daarmee heb je geen enkele kapitaal- of rendementsgarantie. Ook hier raden we aan om, zolang er geen duidelijkheid is, geen stortingen meer uit te voeren. 

Er is geen reden om je geld halsoverkop op te vragen. Er is in dat geval weliswaar geen sprake van staatswaarborg, maar dat is ook niet noodzakelijk. In geval van liquidatie zal de opbrengst uit de verkoop van het fonds immers worden uitgekeerd aan de beleggers die op de levensverzekering intekenden. Behalve de liquidatiekosten zul je daar niets bij verliezen. 

Heb je een groepsverzekering lopen bij Integrale?

Het is wachten op de beslissing van de NBB, maar er is geen reden tot paniek.

Wellicht zal je werkgever voor de toekomstige premies moeten overstappen naar een andere maatschappij en zal hij de bestaande reserves naar die verzekeraar moeten overhevelen. In dat geval zal het rendement dat door de (nieuwe) verzekeraar wordt gegarandeerd, wellicht lager liggen dan waar je nu recht op hebt. Toch zul je daar in de praktijk uiteindelijk weinig last van ondervinden zolang je niet van job verandert. Er is immers vaak nog een tweede garantie omdat er ook wettelijk een bepaald minimumrendement van toepassing is, en dat blijft geldig tot je uittreedt, bijvoorbeeld omdat je met pensioen gaat of omdat je van job verandert. Die tweede garantie heeft de wetgever ten laste gelegd van je werkgever: hij moet op het ogenblik dat het contract voor jou stopt, desnoods bijpassen. 

Het kan ook zijn dat je bij Integrale een zogenoemd slapend contract van een groepsverzekering hebt. Bijvoorbeeld omdat je vroeger bij een andere werkgever werkte en de spaarpot opgebouwd via diens groepsverzekering bij je vertrek naar Integrale hebt overgeheveld. In dat geval ligt de beslissing bij jou. Dan kun je nu overwegen om het geld over te dragen naar de groepsverzekering van je huidige werkgever, zeker als het verschil qua rendement klein is. 

In beide gevallen is het evenwel zaak om geen overhaaste beslissing te nemen. Als je bij Integrale nog een mooi rendement krijgt, kun je je beslissing gerust nog een tijdje uitstellen. Vandaag beschikt de verzekeraar immers over voldoende middelen om je terug te betalen. Hoe langer je wacht om over te dragen, hoe langer je van dat rendement kunt genieten.

Voor een actief contract kan het de moeite lonen om met de werkgever en de nieuwe verzekeraar te onderzoeken of er niet voor een zogenoemd tak 23-product kan worden gekozen. Dat is een verzekeringsfonds, dus zonder gegarandeerd rendement maar op lange termijn wel met een kans op een hoger rendement dan de contracten waarbij de verzekeraar wel een minimumrendement garandeert. In dat geval is de kans groter dat het hogere rendement er op lange termijn toe zal bijdragen om de kosten van de groepsverzekering te drukken of om de werknemers een groter kapitaal te laten opstrijken.

 

Advies nodig?

Als je een ander contract zoekt voor langetermijnsparen kun je advies vinden in ons dossier over pensioensparen.

Voor algemeen advies over beleggen kun je terecht bij de financiële experts van Test Aankoop invest.

User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

2 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/10/2020

for any query or support dial Facebook Telefoonnummer through.....www.klantenservicebelgies.com/.../

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/10/2020

Bijvoorbeeld omdat je vroeger bij een andere werkgever werkte en de spaarpot opgebouwd via diens groepsverzekering bij je vertrek naar Integrale hebt overgeheveld.
investor-log.com/.../hoe-windows-live-mail-error-0x800c0006-te-repareren.html

Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies