Dossier

Renteniersbeleggingen

29 augustus 2014
vivre rentes

29 augustus 2014

Stel dat u € 100 000 van uw groepsverzekering opstrijkt en naar een belegging zoekt die u elke maand een inkomen zal opleveren, als aanvulling op uw pensioen. Een periodieke rente zoals men zegt. Welke formule is voor u het meest aangewezen?

Vergeet de klassieke beleggingsvormen die elke maand een vast bedrag opleveren, zoals de renteniersrekening of renteniersverzekering. Die brengen immers veel te weinig op vanwege economische factoren (lage rentevoet), fiscale factoren (op de rente betaalt u 25 % roerende voorheffing) en de bijbehorende taksen. We belichten hier de alternatieven.

Als u uw inleg intact wilt houden

Als u uw kapitaal wilt behouden voor uw erfgenamen, kies dan voor een spaarverzekering met een periodieke uitkering.

Zo'n spaarverzekering kan interessant zijn, maar u moet voor een aantal zaken opletten:

  • U moet uw geld minstens acht jaar kunnen missen.
  • U hebt geen zekerheid over de rente die de spaarverzekering in de toekomst zal opbrengen.
  • U neemt beter geen te hoge bedragen op, anders raakt u aan uw kapitaal om de rente uit te betalen. 
  • Er zijn allerlei kosten instapkosten, vaak uitstapkosten, een taks van 2 %, en in principe roerende voorheffing op een klein deel van de stortingen gedurende de eerste acht jaar.
  • Vraag vooral geen automatische uitbetaling op vaste tijdstippen (bv. elke maand of elk trimester), want dan wordt uw kapitaal zwaar(der) belast. Vraag dus gewoon een uitbetaling op de momenten dat u er behoefte aan hebt.

Als u in de eerste plaats een extra inkomen wilt

Als het u vooral te doen is om een gegarandeerde rente en u het niet prioritair vindt dat uw inleg intact blijft, overweegt u beter een renteniersbelegging van een heel andere soort. Er zijn drie specifieke soorten van levensverzekeringen die in aanmerking komen: een pure levenslange lijfrente, een pure tijdelijke lijfrente en een lijfrente van de nieuwe generatie. Dit hebben ze alvast gemeen: de rente ligt des te hoger naarmate u ouder bent bij de aanvang.

  • De pure levenslange lijfrentes zijn bestemd voor beleggers voor wie het kapitaal volledig verloren mag gaan bij hun overlijden, zolang ze maar zeker kunnen zijn over de periodieke rente. Die formule wekt in de praktijk weinig belangstelling op. Niet iedereen ziet het immers zitten om zijn geld onherroepelijk aan de verzekeraar af te staan.
  • Met een pure tijdelijke lijfrente kunt u er meestal voor zorgen dat u een hogere periodieke uitkering krijgt. Een opeenvolging van tijdelijke lijfrentes is een minder drastische oplossing dan een levenslange lijfrente: u belegt dan slechts voor een beperkte periode en krijgt een flink stuk van uw inleg terug indien u op de einddatum nog in leven bent.
  • Een lijfrente van de nieuwe generatie is nog minder drastisch. U houdt dan de kans open dat uw erfgenamen bij uw overlijden van deze belegging iets zullen krijgen, zonder dat u daar een garantie over eist. Er is in theorie immers sowieso een uitkering gepland bij uw overlijden, maar daarvoor hangt u af van de goede beursprestaties van het onderliggende fonds. Deze belegging is immers aan een verzekeringsfonds gekoppeld.