Dossier

Pensioensparen: anticipatieve heffing

14 juli 2016
épargne pension

Bij veel consumenten die hebben belegd in een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, heft de fiscus al belasting nog vóór het kapitaal wordt uitgekeerd.

Wees niet verbaasd wanneer u van de bank of verzekeraar bij wie u aan pensioensparen doet, een brief krijgt waarin wordt uitgelegd dat er in september bij wijze van voorschot op de eindbelasting een anticipatieve heffing wordt uitgevoerd voor rekening van de fiscus. Bij pensioenspaarfondsen wordt daarvoor het nodige aantal deelbewijzen verkocht. Bij pensioenspaarverzekeringen put men in de spaarpot die is opgebouwd.

Eindbelasting

Wanneer u aan pensioensparen doet via een fonds of een verzekering, brengt elke storting belastingvoordeel op via de aangifte die u het jaar daarop voor de personenbelasting doet. De huidige regel is dat u recht hebt op een belastingvermindering van 30 %, plus gemeentelijke opcentiemen.

Dat belastingvoordeel wordt achteraf weliswaar getemperd door de eindbelasting die nog volgt. Wel wacht de fiscus niet de einddatum van het contract af om zijn deel van de koek op te eisen. Lange tijd deed hij dat voor velen op hun 60e verjaardag. Maar sinds 2015 worden de meeste spaarders, hoe jong ze ook zijn, nu al ten dele belast! Men spreekt van "anticipatieve heffingen".

Anticipatieve heffingen

In 2012 hebben sommige consumenten al een voorschot moeten betalen: voor contracten die van vóór 1993 dateerden, werd toen reeds eenmalig een voorschot van 6,50 % ingehouden op het kapitaalgedeelte opgebouwd met stortingen van vóór 1993. Voor dat kapitaalgedeelte, dat oorsponkelijk belastbaar was tegen 16,50 %, bleef er daarna dus nog 10 % te betalen, zoals voor al de rest van het pensioenspaarkapitaal. 

In 2015 werden de regels nogmaals aangepast. Nu kan de fiscus nog meer voorschotten innen op de eindbelasting. Bij alle contracten die van vóór 2015 dateren en die nog niet definitief werden belast, wordt van 2015 tot en met 2019 elk jaar in september 1 % van het kapitaal afgenomen, telkens berekend op de waarde van uw contract op 31/12/2014. 

Alle voorschotten zullen later bij de eindbelasting worden afgetrokken van het bedrag dat op dat ogenblik verschuldigd is.

Twee gouden tips voor wie 60 wordt

Als de belasting op 60 eenmaal is betaald, zult u geen verdere belasting meer moeten betalen voor uw pensioensparen. U mag echter wel nog verder stortingen doen. Zo kunt u, voor zover u nog belasting verschuldigd bent aan de fiscus, in aanmerking blijven komen voor belastingvoordeel (tot 64 jaar). Het kapitaal gevormd met die stortingen, blijft dan volledig onbelast.

Daarom deze twee tips voor wie een contract heeft waar hij vóór zijn 55e mee van start is gegaan:

  • Wacht tot uw 60ste alvorens het opgebouwde kapitaal op te vragen. En stop het contract op dat ogenblik liever niet, maar vraag slechts een deel van het geld op, zodat u verder kunt storten en verder belastingvoordeel kunt genieten. 
  • Doe de storting in het jaar van uw 60ste ná uw verjaardag. Op die manier onttrekt u die storting aan de belasting, wat u een besparing oplevert.