Nieuws

Woonkrediet: pas op voor misleidende informatie bij eerste contact

30 augustus 2017
jkp Hoe banken mist spuien hypotheekleningen

De herziene wet op de hypotheekleningen die sinds april 2017 van toepassing is, zou het de consument makkelijker maken om offertes te vergelijken. Maar het tegendeel blijkt: in de praktijk krijgt de consument vaak misleidende info. Hallo, minister Peeters, kunt u de wet dringend aanpassen?

De herziene wet op de hypotheekleningen, die sinds april 2017 van toepassing is, was veelbelovend. Dankzij twee nieuwe elementen zou de consument de offertes voor een woonkrediet beter moeten kunnen vergelijken. Toen wij de proef op de som namen bij vijf belangrijke kredietgevers (Argenta, BNP Paribas Fortis, Belfius, ING en KBC), bleek de realiteit echter zeer teleurstellend. Daarom vragen wij minister Peeters om de wet dringend aan te passen.

Vergelijken blijkt vaak nog altijd koffiedik kijken

Om voor een woonkrediet goed te kunnen vergelijken moet je bij het eerste contact met een kredietgever de juiste informatie krijgen. Daar zijn twee belangrijke elementen voor: het JKP (jaarlijks kostenpercentage) en het ESIS-document (European Standardised Information Sheet). 

Het JKP is het percentage dat het totaal vormt van de intrestvoet van de lening en alle kosten die in verband met dat krediet gekend zijn, dus onder meer de kosten van de verplichte nevenproducten (bv. dikwijls een schuldsaldoverzekering). Maar in de praktijk blijk je niet altijd te kunnen vertrouwen op het JKP dat je krijgt. In onze steekproef maakten bijna alle loketbedienden zich er bij het eerste contact al te makkelijk van af. Zo maakte een bank zonder verpinken een simulatie van een premie van een 38-jarige voor een schuldsaldoverzekering, terwijl een 48-jarige man om een krediet vroeg, van wie men bovendien de identiteitskaart had gevraagd. Diezelfde bank nam bovendien voor de woningverzekering voor alle woningen van de proefpersonen exact dezelfde premie hoewel de ene woning de andere niet is. 

Het ESIS-document is een informatieblad dat er overal hetzelfde moet uitzien en dat alle essentiële kenmerken van de lening moet bevatten, dus onder meer het JKP, de maandelijkse afbetaling, de verzekeringen die eventueel verplicht zijn en hoeveel de premies bedragen. Alleen werd dat document in de steekproef geen enkele keer meteen bij het eerste bezoek meegegeven. Een kredietgever met dure nevenproducten heeft er nu eenmaal geen baat bij dat de consument van meet af aan makkelijk kan vergelijken met de concurrentie. 

Het is duidelijk dat de kredietgevers in de huidige omstandigheden bij het eerste contact met een consument te veel kunnen doen wat ze willen.

Wetgever moet huiswerk overdoen

Wij lieten minister Peeters daarom weten dat de regels dringend moeten worden bijgestuurd als hij de consument daadwerkelijk wil helpen vergelijken. We deden zelfs concrete voorstellen.

Bezig met hypotheekshopping?

Naar de koopwijzer hypotheekleningen