Nieuws

Wij vragen dat Belfius negatieve rente uitbetaalt

10 mei 2017
Belfius negatieve rente

Bepaalde consumenten met een hypotheeklening met variabele intrestvoet hebben volgens de wet recht op een negatieve hypotheekrente. Belfius zegt nu dat ze "in een aantal gevallen gaan kijken of een commerciële geste mogelijk is" voor de toekenning ervan. Dat volstaat voor ons niet!

Wanneer de hypotheekrente erg laag staat zoals nu, kan dat ertoe leiden dat de rente van een lopende woonlening met een variabele intrestvoet naar 0 % zakt of zelfs negatief wordt.

In november 2016 kwamen AXA Bank en Belfius in opspraak omdat ze weigerden om de negatieve rente te verrekenen. Na advies van Ombudsfin gaf AXA Bank alsnog toe.

De staatsbank Belfius van zijn kant bleef tot op heden volharden in de boosheid, ook al is de mogelijke stijging van de variabele intrestvoet daardoor groter dan de mogelijke daling, wat onwettig is.

Belfius moet luisteren naar de minister

Onder druk van minister van Consumentenzaken Kris Peeters heeft Belfius nu verklaard om in een aantal gevallen een commerciële tussenkomst te voorzien. Dit zou gebeuren op basis van opmerkingen van cliënten die individueel zullen worden onderzocht, om op basis van alle elementen in het dossier een voorstel tot regeling te formuleren.

Minister Peeters deed al verschillende pogingen om Belfius te dwingen zich te conformeren aan de wet. Tot op heden tevergeefs zo lijkt het. De "toegeving" van de bank is niet meer dan een doekje voor het bloeden. 

Belfius is echter nog steeds eigendom van de Belgische staat, en de federale regering heeft dan ook het laatste woord. We stuurden daarom een brief naar de minister om de regering in dit dossier te laten optreden en de consumenten te geven waar ze recht op hebben.

We roepen de bank zelf ook nog eens op om zijn wettelijke verplichtingen na te komen, en we zijn bereid tot een ontmoeting om een oplossing uit te werken.