Nieuws

Voorstel voor hervorming van het hypothecair krediet mist zijn doel

04 december 2015
Voorstel voor hervorming van het hypothecair krediet mist zijn doel

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters slaat zichzelf op de borst met zijn voorstel voor een hervorming van het hypothecair krediet. Wij zien echter heel wat gemiste kansen. Als consument bent u nog steeds gegijzeld door nevenproducten, en de transparantie wordt niet vergroot.

Er is momenteel een voorstel voor hervorming van het hypothecair krediet van Kris Peeters. Betekent het een betere bescherming van de consument? Jammer genoeg meestal niet... Behalve enkele mooie beginselverklaringen is er niets dat de consument garantie biedt op betere informatie! We hebben in het wetsvoorstel een tiental zwakke punten vastgesteld, waarvan we er graag drie meer in detail bespreken.

Standaardformulier te laat overhandigd

De Europese richtlijn voorziet de verplichting voor de kredietverlener om gratis een standaardformulier met nuttige informatie aan de consument te bezorgen. Daarin staat informatie over het te ontlenen bedrag, de rente, het jaarlijks kostenpercentage (JKP), het maandelijks terugbetalingsbedrag, de verplichting om een bijkomende verzekering te nemen, de gevolgen in geval van vervroegde terugbetaling ... 

Vergelijken zou zo gemakkelijker moeten worden. Een goede zaak, maar de consument zou dit formulier moeten krijgen op het moment dat het voor hem nuttig is. Dat betekent: vanaf het eerste bezoek en niet - zoals het huidig ontwerp toelaat - samen met het kredietcontract. Trouwens, de dossierkosten bedragen bij sommige aanbieders meer dan € 500, waardoor serieuze vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het gratis karakter van het formulier.

Consument gegijzeld door bijkomende producten

We klagen al lang de praktijk aan waarbij kredietgevers de consument via een verhoogde rente sanctioneren als deze tijdens de looptijd van het contract overschakelt naar een “nevenproduct” (zoals een woningverzekering, zichtrekening,…) bij een andere verzekeraar. Het voorstel dat op tafel ligt betonneert dit probleem in plaats van het op te lossen: het laat de kredietverlener immers toe om de verandering van nevenproduct te verbieden.

Een weinig transparant JKP

Het JKP moet uitdrukken hoeveel een lening in totaal kost. Behalve de intrest omvat dit ook andere kosten die aan een lening verbonden zijn, zoals dossierkosten, een woningverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor de consument is deze informatie belangrijk om te kunnen weten welk aanbod werkelijk het meest interessante is en om te vermijden dat hij enkel rekening houdt met een  aanlokkelijk lijkende intrestvoet. Bovendien is de marge die kredietverleners hebben om te bepalen wat er al dan niet in het JKP begrepen zit veel te groot. Daardoor laat dit percentage de consument niet toe om met voldoende kennis van zaken de verschillende aanbiedingen te kunnen vergelijken.

Heel wat informatie op onze site

Wij blijven u dus verdedigen en u informeren. In onze rubriek Hypotheekleningen vindt u de beste kredietaanbiedingen, nuttige berekeningen en diverse andere tips en raadgevingen.