Nieuws

Nieuw uitstel voor terugbetaling consumentenkrediet in de maak

16 december 2020

De overheid werkt opnieuw aan een regeling waarbij terugbetalingen van een consumentenkrediet mogen worden uitgesteld. Wij zouden die optie alleen reserveren voor uitzonderlijke gevallen. En de opschorting moet ook gelden voor de rente.

Op dit moment overweegt de overheid om betalingsuitstel voor een consumentenkrediet (bv. voor de aankoop van een auto) opnieuw mogelijk te maken. In mei 2020 waren er al maatregelen in die zin genomen. Er bestond wel een belangrijk verschil met het uitstel voor hypotheekaflossingen: de maandelijkse betaling van de rente werd niet opgeschort, ook niet voor de meest kwetsbare gezinnen. Maar als de looptijd van het krediet wordt verlengd en de rente wordt niet opgeschort tijdens het uitstel, dan moet de kredietnemer een hoger bedrag terugbetalen. En dat terwijl de rentetarieven voor een consumentenkrediet vaak al erg hoog zijn (tot 17,5 %). De kredietgever doet er alleen maar voordeel mee.

Eerder betalingsuitstel had geen succes

Consumentenkrediet is een gevaarlijk product. Vooral leningen zonder een precieze bestemming en kredietopeningen zoals "winkelkaarten" houden een risico in. Als de kredietnemer de vervaldagen niet naleeft, wordt hij zwaar gestraft: beëindiging van het contract, forfaitaire schadevergoeding en verwijlintrest, registratie bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren …

Wij vreesden dat de uitstelregeling die in mei werd ingevoerd de schuldenlast van de huishoudens zou verhogen. We adviseerden om de maatregel voor te behouden als laatste redmiddel. De regeling kende geen succes: op een totaal van 7,5 miljoen lopende contracten werd 7 500 maal uitstel verleend, dus ongeveer 0,1 % (bron: Febelfin, oktober 2020).

Wat stellen we vandaag voor?

Als de overheid opnieuw een uitstelregeling invoert, moet de maatregel worden gereserveerd voor specifieke gevallen. En ze moet duidelijke afspraken over de rentebetalingen inhouden.

  • Consumenten die de gevolgen van de crisis ondervinden, moeten de kredietverlener kunnen vragen om uitstel van betaling met drie maanden, zonder administratieve kosten.
  • Het uitstel moet gepaard gaan met een kwijtschelding van rentebetalingen voor huishoudens met een inkomen van minder dan € 1 700.
  • Eventueel wordt er een maatregel toegevoegd voor degenen die boven de limiet van € 1 700 uitkomen. Zij zouden de rente blijven betalen tijdens de opschorting. Na het uitstel zou de maandelijkse betaling worden hervat zoals gepland. Op die manier zouden ze een paar maanden ademruimte krijgen, zonder zich illusies te maken over een zogenaamd kosteloos uitstel.
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren
Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies