Nieuws

Krediet aan particulieren: eindelijk optimistische cijfers

01 februari 2018

Tussen 2008 en 2016 maakte de Belg steeds meer schulden en steeg ook het aantal wanbetalingen. Maar in 2017 zagen we – eindelijk – een ommekeer. Wij gaan even dieper in op deze evolutie.

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) registreert elk consumentenkrediet en alle hypothecaire leningen die in België voor privédoeleinden worden gesloten door fysieke personen. Ook eventuele wanbetalingen die gekoppeld zijn aan deze kredieten worden opgetekend door de CKP. Het eerste doel is een te grote schuldenlast vermijden doordat kredietverleners eerst de Centrale moeten raadplegen voordat ze akkoord gaan met een lening.

Het statistisch rapport 2017 van de CKP is zopas verschenen. Goed nieuws: voor het eerst in meerdere jaren daalt het aantal kredieten en het aantal kredietnemers met achterstand van betaling (een beetje).

Minder kredietopeningen, een goede zaak

Wat er verder in het rapport staat en wat voor jou belangrijk is:

  1. Voor het vierde jaar op rij zien we een daling van het aantal nieuwe kredietopeningen (je krijgt een bepaald bedrag ter beschikking dat je kunt gebruiken in functie van je behoeften). Dat is een positieve evolutie, omdat wij een kredietopening als de meest gevaarlijke vorm van consumentenkrediet beschouwen.
  2. De kredieten die worden toegekend door niet-bancaire instellingen zijn nog steeds oververtegenwoordigd bij de kredieten met betalingsachterstanden. Volgens ons is er een dubbele verklaring: de winkels en makelaars gaan minder verantwoord te werk bij het verlenen van kredieten (wat ook blijkt uit onze onderzoeken) en hun publiek is misschien meer kwetsbaar.
  3. In 2017 werden de gegevens van de Centrale voor kredieten aan particulieren 12 % vaker geraadpleegd. Dat is een positieve vaststelling. In het verleden hebben we de consumenten er meermaals op gewezen dat zij, op aanvraag, altijd toegang hebben tot de gegevens die door de CKP zijn opgeslagen en die op hen betrekking hebben.

Een probleem met je krediet? Wij kunnen je helpen!

Neem contact op met onze advieslijn op het nummer 02 542 34 34 indien je een probleem hebt met je krediet.

Ons contacteren