Nieuws

Hypotheekleningen niet beperkt tot 80 %

31 mei 2017
Hypotheekleningen 80%

Geloof niet alles wat u in de pers leest. Kredietgevers hebben nog altijd het recht om u een woninglening toe te staan van méér dan 80 % van het benodigde geld. Laat u dus niet ontmoedigen als u niet anders kunt dan 100 % te lenen, althans voor zover de afbetaling volgens uw financiële situatie geen probleem zou mogen zijn.

Wanneer u voor een woninglening meer dan 80 % van het benodigde geld vraagt, is de kredietgever sinds 1/4/2017 verplicht om een extra reserve aan te leggen. "Woningkrediet zal moeilijker te verkrijgen zijn" was in de pers al snel de conclusie. Er werd automatisch van uitgegaan dat elke kandidaat-kredietnemer voortaan niet alleen de kosten gelinkt aan de aankoop (veelal zo'n 15 % te betalen bij de notaris) met eigen middelen zou moeten kunnen betalen maar ook nog eens 20 % van de waarde van de woning. Dat klopt echter niet. Hoe dan ook blijft het voor de consument cruciaal om zich niet te diep in de schulden te steken.

Niets nieuws onder de zon 

De nieuwe regels willen de kredietgevers tot meer voorzichtigheid aanmanen maar verplichten hen niet om van elke kandidaat-kredietnemer te eisen dat hij de lening beperkt tot 80 % van de waarde van de woning. Zij die dat willen, mogen dus nog altijd tot 100 % gaan. Kredietgevers moeten er alleen op letten dat de afbetaling haalbaar is voor de betrokkene. Maar dat is iets wat ze sowieso bij elke lening worden geacht te doen aangezien ze alleen op een verantwoorde manier krediet mogen verstrekken.

Wanneer een kredietgever slechts 80 % van de waarde van de woning toekent voor de lening, zal hij doorgaans wel een iets lagere intrestvoet toepassen dan als 100 % nodig is. Maar dat is veelal ook nu al het geval.

Waar het gevaar schuilt

Wanneer kredietgevers in de praktijk toch 80 % als maximum zouden hanteren, zou dat een rem kunnen betekenen voor personen met weinig spaargeld, zoals jongeren, maar die wel over een stabiel en voldoende groot inkomen beschikken om de lening af te betalen. Dat zou jammer zijn want wat voor de consument telt, is dat hij de leningslast aankan.

Daarom pleiten wij er eens te meer voor dat de kredietgevers hun wettelijke verplichting om op een verantwoorde manier krediet te verstrekken ter harte nemen. In het verleden hebben wij immers al meermaals vastgesteld dat ze niet allemaal ten gronde nagaan hoe groot de kans is dat een kandidaat-kredietnemer gezien zijn inkomsten en zijn lasten de afbetaling tot het einde van lening zal aankunnen. Op die manier dragen ze ertoe bij dat sommige consumenten jarenlang met geldproblemen kampen.

De cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren liegen er trouwens niet om: terwijl het aantal consumenten die problemen hebben met de afbetaling van hun hypotheeklening de afgelopen twee jaar lichtjes is gedaald, is de gemiddelde achterstand op hypothecair krediet verdubbeld tussen 2008 en 2016!

Voor zover wij weten, zijn er echter geen statistieken waaruit blijkt dat er méér afbetalingsproblemen zijn wanneer méér dan 80 % werd geleend. Het is gewoon algemeen in het belang van de consument dat kredietgevers de toekenning van krediet ernstig nemen.

Steek u niet te diep in de schulden

Het is altijd goed als u ook zelf uw afbetalingscapaciteit ernstig inschat. Meer daarover in ons dossier "Een hypotheeklening sluiten: tips".

En blijf vooral de moeite doen om diverse offertes te vergelijken. Surf daarvoor eerst naar onze Koopwijzer hypotheekleningen en gebruik het resultaat als onderhandelingsbasis om nog een goedkopere lening te verkrijgen.

Naar de koopwijzer hypotheekleningen