Nieuws

Hypotheeklening: nieuwe spelregels

28 februari 2017
nieuwe wet Hypotheekleningen

Wanneer u op zoek gaat naar een hypotheeklening, moet een kredietgever vanaf 1/4/2017 op een aantal punten anders te werk gaan dan vroeger. Vier tips om daar voordeel uit te halen.

We focussen op vier nieuwe spelregels die ingaan zodra de wijziging van de hypotheekwet op 1/4/2017 van kracht wordt.

Alvast dit. Wanneer u eenmaal een duidelijk zicht hebt op hoeveel u wilt lenen en voor hoelang, gebruikt u het best onze Koopwijzer hypotheekleningen. Zo vindt u het beste voorstel voor een hypotheeklening dat u als onderhandelingsbasis kunt gebruiken met uw vertrouwde financiële instelling en met andere kredietgevers.

Naar de koopwijzer hypotheekleningen

De adviesplicht van de kredietgever

Een kredietgever is vanaf 1/4/2017 bij wet verplicht om u advies te geven. Hij moet uit het kredietgamma dat hij gewoonlijk aanbiedt, die lening zoeken die qua soort en bedrag het meest geschikt is voor u, gezien uw financiële toestand. Hij kan zelfs aansprakelijk worden gesteld als achteraf blijkt dat het advies verkeerd was, bv. wanneer hij u krediet heeft verleend dat u niet aankunt omdat u niet over voldoende financiële middelen beschikt.

Ons advies 

Aanvaard de maximale maandelijkse afbetaling die een kredietgever voor u bepaalt, niet zomaar. Maak vooraf zelf uit hoeveel u per maand aan de lening zult kunnen besteden. Dit is onze huisformule: ga niet boven 80 % van de som van wat uw gezin nu maandelijks kan sparen plus de huur die u op dit ogenblik betaalt. De ervaring met consumentenkredieten waar al een soortgelijke adviesplicht geldt, heeft ons immers geleerd sceptisch te zijn.

Het formulier met alle concrete info over de lening 

Kredietgevers zijn vanaf 1/4/2017 verplicht om u een speciaal informatieblad te bezorgen (in het jargon ESIS genaamd, wat staat voor European Standard Information Sheet). Dat moet alle essentiële kenmerken bevatten van de lening die u hebt gevraagd, waaronder het jaarlijkse kostenpercentage en de maandelijkse afbetaling. Het moet er ook overal hetzelfde uitzien. Erg handig dus om offertes te vergelijken.

Ons advies

Vraag dat document meteen bij uw eerste bezoek aan een kredietgever. Anders riskeert u dat hij daarmee wacht tot hij u het zogenoemde kredietaanbod bezorgt. Strikt volgens de wet mag hij zolang wachten, maar in dat stadium is het vergelijken in de praktijk al lang achter de rug. 

Het jaarlijkse kostenpercentage van de lening

Een kredietgever mag zich er vanaf 1/4/2017 niet meer toe beperken om gewoon de intrestvoet van de hypotheeklening op te geven. Hij moet het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) vermelden. Dat omvat naast de rente van het krediet ook alle andere kosten die in verband met dat krediet gekend zijn: dossierkosten, commissieloon voor de tussenpersoon, indien van toepassing vergoeding voor de registratie van de hypotheek (bij de notaris), kosten voor de verplichte nevenproducten enz.

Ons advies

Kies niet blindelings voor het laagste JKP. In de praktijk kan een JKP van 3 % namelijk interessanter zijn dan een JKP van 2 %. Bijvoorbeeld omdat de kredietgever in het tweede geval een schuldsaldoverzekering wel sterk aanbeveelt maar niet echt verplicht. Hij kan dan met een laag JKP uitpakken omdat hij de kosten van die verzekering niet in het JKP moet opnemen. Maar als u de verzekering toch via hem neemt, kunnen de totale kosten van de lening uiteindelijk hoger liggen dan bij een kredietgever die de schuldsaldoverzekering wel via hem verplicht maar een goedkoper contract aanbiedt.

De 14 dagen bedenktijd 

Wanneer een kredietgever u een aanbod doet voor een hypotheeklening, is dat definitief en bindend voor hem op voorwaarde dat hij u uiterlijk op dat ogenblik het ESIS-blad heeft bezorgd. Vanaf 1/4/2017 hebt u van uw kant 14 dagen de tijd om het aanbod te aanvaarden of niet.

Ons advies

Laat u niet onder druk zetten wanneer een kredietgever aandringt om het aanbod meteen te tekenen, want zodra u uw handtekening zet, kunt u niet meer zomaar op uw beslissing terugkomen. Zeker in een periode van dalende rente kunt u elders misschien nog beter vinden. Als de rente daarentegen stijgend is, moet u niet vrezen dat de kredietgever het JKP zal optrekken, u zit voor 14 dagen op safe.