Nieuws

Herfinanciering van hypothecaire lening: BNP Paribas rekent volgens ons illegale kosten aan

12 december 2016
Herfinanciering hypotheeklening

Op 1 september heeft BNP Paribas Fortis de dossierkosten verhoogd van haar hypothecaire leningen, en voor de herfinanciering van een oude lening – maar dan nog drastischer. Volgens ons is het illegaal om verschillende prijzen te hanteren voor een nieuwe lening en de herfinanciering van een bestaande lening. Wij stellen daarom BNP Paribas in gebreke zodat deze illegale praktijk wordt gestopt.

BNP Paribas Fortis heeft op 1 september de dossierkosten van haar hypothecaire leningen fors verhoogd. Voor nieuwe dossiers gaat het om een substantiële stijging, namelijk van € 350 naar € 500. Maar voor de herfinanciering van een oude lening stijgen de kosten van € 350 naar € 700, een verdubbeling dus.

Om deze keuze te rechtvaardigen, haalt de bank de zwakke lage intrestvoeten op de markt aan, maar dit argument overtuigt ons niet. Deze verhogingen zijn onaanvaardbaar aangezien de banken zelf goede financiële resultaten kunnen voorleggen. Wij hebben trouwens een petitie gelanceerd tegen de ongerechtvaardigde stijging van de kosten en voor het wettelijk minimum op spaarrekeningen die reeds bijna 14 000 handtekeningen heeft opgeleverd.

Hebt u onze petitie nog niet getekend?

Illegale kosten!

Wanneer een bank een hypothecaire lening herfinanciert, vraagt zij daarvoor bijna systematisch een wederbeleggingsvergoeding. Dat bedrag mag aangerekend worden in geval van vervroegde terugbetaling bovenop de dossierkosten voor een nieuwe lening.

Voor ons is de wederbeleggingsvergoeding bedoeld om op forfaitaire basis de schade van de bank te compenseren in het geval van een vervroegde terugbetaling. Bovendien verbiedt de wet een hoger bedrag te vragen. Indien BNP Paribas Fortis voor een herfinancieringsdossier hogere kosten vordert die zij niet heeft gevraagd voor een nieuw dossier, dan stelt zij een illegale handeling. Er wordt immers een extra sanctie van € 200 opgelegd bovenop de wettelijk voorziene forfaitaire schadevergoeding.

In gebrekestelling

In een reactie van minister van Consumentenzaken Kris Peeters op een brief die wij aan hem richtten, blijkt hij onze analyse te delen wat betreft het illegale karakter van de praktijken van BNP Paribas. Jammer genoeg kondigt hij geen maatregelen aan, omdat hij er de voorkeur aan geeft om het probleem op te lossen door een plafond vast te leggen van kosten die door de banken mogen worden geëist.

Wij wensen deel te nemen aan de discussies om te vermijden dat het nog te bepalen plafond te hoog zou zijn. Maar wij willen niet langer wachten op de vastlegging van dat plafond, en daarom stellen wij BNP Paribas Fortis in gebreke om de illegale praktijken meteen te stoppen. Wij geven de bank 15 dagen de tijd om zich te schikken naar de wetgeving.