Nieuws

De Belg kampt met afbetalingsproblemen

20 januari 2017
Afbetalingsproblemen krediet

In het jongste jaarverslag van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren blijkt eens te meer dat veel consumenten er niet in slagen om hun krediet tijdig terug te betalen. De achterstand bedraagt meer dan 3 miljard euro! Het is duidelijk dat krediet niet altijd op verantwoorde wijze wordt toegekend.

De Belg kan niet zonder krediet. Volgens de Centrale voor Kredieten aan Particulieren die is opgericht binnen de Na  tionale Bank van België    heeft bijna zeven op de tien van alle volwassen landgenoten ten minste één krediet lopen. In de leeftijdscategorie 35-54 jaar gaat dat zelfs voorzichtig naar negen op de tien.

Vooral veel consumentenkrediet 

Het gros van de lopende kredietovereenkomsten viel weliswaar onder de noemer "consumentenkrediet”, maar bij de nieuwe contracten die in 2016 werden gesloten, viel toch het aantal nieuwe hypotheekleningen op. Dat is te verklaren door het hoge aantal herfinancieringen, die als nieuwe contracten worden beschouwd. De lage rente zette consumenten er dus ook in 2016 toe aan om hun dure lening door een goedkopere te vervangen, maar die trend was wel al iets minder uitgesproken dan in 2015.

Vooral veel problemen met kredietopeningen 

De consumenten slagen er evenwel niet altijd in om hun krediet tijdig terug te betalen. In 2016 bedroeg de betaalachterstand meer dan 3 miljard euro, gespreid over 556 000 kredietovereenkomsten. Het is al het negende jaar op rij dat we een toename vaststellen van het aantal probleemcontracten. Magere troost: de stijging bedraagt slechts 1,7 % en is daarmee iets kleiner dan de vorige jaren. Het knelpunt ligt bij het consumentenkrediet, met de formule van de kredietopening als absolute kampioen. In 2016 was de toename van het aantal contracten met afbetalingsproblemen overigens uitsluitend aan die kredietformule te wijten.

Wij hebben altijd al gewaarschuwd voor die kredietvorm. Door de grote soepelheid spreekt de kredietopening vooral een cliënteel aan dat financieel kwetsbaar is en naar “makkelijk geld” zoekt. Maar dat krediet is superduur én gevaarlijk want juist door de soepelheid bestaat het risico om af te glijden in een schuldenspiraal. Een tweede bezwarende factor is dat bepaalde kredietgevers – vooral niet-bancaire instellingen – het niet altijd even nauw nemen met de wettelijke verplichting om na te gaan of de consument de financiële last van de kredietopening zal kunnen dragen en dus krediet toekennen aan mensen van wie ze hadden moeten weten dat die de afbetaling niet zouden aankunnen. Wij vragen al langer dat de overheid daar strenger op zou toezien. Want door onverantwoord krediet toe te kennen zijn die instellingen mee aansprakelijk voor de overmatige schuldenlast die bepaalde consumenten moeten torsen. 

  • U kunt voor gratis advies over krediet bellen naar ons Contact Center op 02 542 33 44, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.