Nieuws

Coronacrisis en uitstel van afbetaling van consumentenkrediet: we werden deels gehoord

20 mei 2020
consumentenkrediet

Het federale parlement zal op 20/5/2020 de wettekst goedkeuren over de mogelijkheid tot uitstel van de afbetaling van een consumentenkrediet wegens Covid-19. We zijn daar blij om want diverse van onze wensen werden ingewilligd. Maar we betreuren dat de meest kwetsbare gezinnen geen kwijtschelding van intresten kunnen krijgen.

Wij staan sinds eind maart op de bres om de belangen te behartigen van de miljoenen consumenten die elke maand een consumentenkrediet moeten afbetalen en die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. En dat heeft gewerkt, want op 20/5/2020 zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuwe wet goedkeuren. 

Ook al blijven er enkele punten die we liever anders hadden gezien. 

De nieuwe wet 

Als je een consumentenkrediet hebt lopen, zul je drie maanden betalingsuitstel kunnen vragen, met de mogelijkheid tot één verlenging. Zonder dat men je daarvoor administratieve kosten mag aanrekenen. Je moet kunnen bewijzen dat je minder inkomsten hebt door de crisis en dat je maximaal € 25 000 aan spaargeld hebt.

Het uitstel geldt alleen voor leningen en verkopen op afbetaling. Bovendien moet de maandelijkse afbetaling meer bedragen dan € 50

Voor kredietopeningen, waarbij een geldreserve ter beschikking wordt gesteld zonder vaste afbetalingen, geldt een andere regeling. Volgens de nieuwe wet mag je in dat geval vragen om de termijn van de nulstelling (dus de deadline tegen wanneer je verplicht bent om het krediet weer op nul te brengen) te verlengen als die termijn zich tussen 1/5 en 31/7/2020 bevond.

Tot slot mag je op 1/4/2020 hooguit één maand achterstal hebben in de afbetaling.

Wat wij liever anders hadden gezien

Anders dan bij de nieuwe regels inzake hypotheekleningen gaat het hier altijd om een uitstel van zowel de terugbetaling van het geleende kapitaal als van de betaling van de intresten. Er is voor het consumentenkrediet geen sprake van een kwijtschelding van intresten voor gezinnen die het met minder dan € 1 700 per maand moeten stellen.
Het uitstel betekent dus alleen dat je nu tijdelijk niets moet betalen. De intresten die je tijdens de periode van uitstel niet hebt betaald, zullen later worden aangerekend. Op het ogenblik dat je de afbetaling hervat, zul je méér per maand moeten betalen ofwel zul je op het einde van het krediet in één keer de “uitgestelde” intresten moeten ophoesten. Geen lachertje als je weet hoe duur sommige consumentenkredieten zijn (tot 17,5 %!). Anders gezegd, het uitstel is verre van gratis.

Ons advies

Vraag het uitstel niet holderdebolder aan. Ga eerst na of dat voor jou wel een goede zaak is.

  • Heb je het gewoon erg moeilijk om je lening of verkoop op afbetaling af te betalen ? Probeer dan toch vol te houden. Dat is het voordeligst aangezien je dan niet méér zult moeten ophoesten dan de intresten die werden overeengekomen.
  • Weegt de afbetaling zo zwaar dat het gevaar bestaat dat je in de problemen komt met andere financiële lasten zoals je huur en de facturen voor je energielevering? Of riskeer je nieuwe schulden te moeten maken ? Vraag dan wel degelijk om uitstel. Maar laat duidelijk becijferen hoeveel je dat zal kosten en hoeveel je later zult moeten betalen (worden de intresten gespreid over al je toekomstige afbetalingen of worden ze bij de laatste afbetaling gevoegd?).

Wij kunnen je helpen

Je kunt terecht op ons gratis nummer 0800 29 510 (maandag tot donderdag van 9 tot 18 uur, vrijdag van 9 tot 16.45 uur) als je:

  • graag wilt worden geholpen om de voor- en de nadelen in jouw specifiek geval te overlopen; 
  • twijfelt aan iets of met vragen zit; 
  • diverse achterstallen hebt met betalingen en je niet meer ziet hoe je uit die schuldenspiraal kunt geraken.

Onze experts zullen er alles aan doen om je raad te geven.

BEL 0800 29 510

Ook als je nog andere vragen hebt over je rechten in het kader van de coronacrisis (reisannulering, uitstellen van hypotheekaflossingen …), kun je terecht op dat gratis nummer. 

Lees zeker ook ons dossier met veelgestelde vragen op www.testaankoop.be/corona.