De notariskosten bij een verkoop uit de hand

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat beschikt op haar website over een rekenmodule waarmee u een goed idee krijgt van wat een notaris u bij de aankoop van een woning, al dan niet gefinancierd met de hulp van een hypotheeklening, boven op de aankoopprijs zal laten betalen.
De notariskosten

Goed om te weten
Als u de woning of het stuk grond binnen twee jaar na de aankoop verkoopt, kunt u soms een deel terugkrijgen van de registratierechten die u hebt betaald.
Wanneer u in het Vlaams Gewest een onroerend goed hebt gekocht, dat verkoopt en in datzelfde gewest weer een onroerend goed koopt, kunt u een bepaald bedrag terugkrijgen van de registratierechten die u de eerste keer hebt betaald ("de meeneembaarheid van de registratierechten"). U kunt wel niet cumuleren met de vermindering.
In het Vlaams Gewest kan een bijkomende vermindering worden toegekend als u een pand koopt dat al enige tijd leeg staat.

Voor meer info: Elk gewest zijn eigen registratierechten (artikel Budget & Recht 205 van juli/augustus 2009)