Dossier

Van hypotheeklening veranderen

20 november 2016
Van hypotheeklening veranderen

20 november 2016

Er wordt wel eens gezegd dat het de moeite loont om uw hypotheeklening te herfinancieren zodra u 1% goedkoper af bent. Welnu, zo simpel is het niet.

Inleiding

Wanneer de hypotheekrente algemeen daalt, overweegt u misschien om uw dure lening door een goedkopere te vervangen. Weet echter dat:

  • het fout is om alleen intrestvoeten te vergelijken. U moet ook rekening houden met de kosten die zo'n verandering met zich kan brengen. De nieuwe intrestvoet moet zeker laag genoeg zijn om al die kosten te compenseren. U zult uw oude kredietgever in principe immers een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen (vaak ten belope van drie maanden intresten). Daarnaast riskeert u dossier- en schattingskosten. En vaak ook notariskosten (om de hypothecaire inschrijving te laten opheffen en voor een nieuwe inschrijving). Daardoor kan een verschil van 0,30 % voor de ene al interessant zijn, terwijl een verschil van 3 % voor iemand anders nog te weinig zal zijn; 
  • het belangrijkste de resterende looptijd is en het feit of u naar de concurrentie overstapt of niet. Wie bij dezelfde kredietgever blijft, ontsnapt immers vaak aan de notariskosten. Maar qua intrestvoet zal die kredietgever niet spontaan tot het uiterste gaan, en zal men bij de concurrentie wellicht meer inspanningen doen om u als nieuwe cliënt binnen te halen;  
  • hoe méér u hebt geleend of hoe langer de resterende looptijd, hoe kleiner het verschil moet zijn opdat een herfinanciering de moeite kan lonen; 
  • u er beter op let dat de som van de reeds verstreken looptijd en de nieuwe looptijd ten minste 10 jaar bedraagt, anders kunt u geen aanspraak meer maken op belastingvoordeel met uw lening.