Dossier

Je dure hypotheeklening vervangen

02 februari 2021
Van hypotheeklening veranderen

Er wordt wel eens gezegd dat het de moeite loont om je hypotheeklening te herfinancieren zodra je 1 % goedkoper af bent. Welnu, zo simpel is het niet.

Inleiding

Wanneer de hypotheekrente algemeen daalt, overweeg je misschien om je dure lening door een goedkopere te vervangen. Maar hou beter hiermee rekening:

  • Het is fout om alleen intrestvoeten te vergelijken. Je moet ook rekening houden met de kosten die zo'n verandering met zich kan brengen. De nieuwe intrestvoet moet zeker laag genoeg zijn om al die kosten te compenseren. Je zult je oude kredietgever in principe immers een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen (vaak ten belope van drie maanden intresten). Daarnaast riskeer je dossier- en schattingskosten. En vaak ook notariskosten (om de hypothecaire inschrijving te laten opheffen en voor een nieuwe inschrijving). Daardoor kan een verschil van 0,30 % voor de ene al interessant zijn, terwijl een verschil van 3 % voor iemand anders nog te weinig zal zijn.
  • Het belangrijkste is de resterende looptijd en het feit of je naar de concurrentie overstapt of niet. Wie bij dezelfde kredietgever blijft, ontsnapt immers vaak aan de notariskosten. Maar qua intrestvoet zal die kredietgever niet spontaan tot het uiterste gaan, en zal men bij de concurrentie wellicht meer inspanningen doen om je als nieuwe cliënt binnen te halen.  
  • Hoe méér je hebt geleend of hoe langer de resterende looptijd, hoe kleiner het verschil moet zijn opdat een herfinanciering de moeite kan lonen. 
  • Let er beter op dat de som van de reeds verstreken looptijd en de nieuwe looptijd ten minste 10 jaar bedraagt, anders kun je geen aanspraak meer maken op belastingvoordeel met je lening.