Dossier

Je hypotheeklening en de fiscus

03 juni 2021
Uw lening en de fiscus

Aan welke voorwaarden moet een hypotheeklening voldoen om met je afbetalingen van 2021 recht te hebben op belastingvoordeel?

Inleiding

Als je een hypotheeklening hebt lopen, kun je mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op belastingvoordeel. Dat wordt via het gewest geregeld als het woonkrediet de “eigen” woning betreft. De federale overheid is daarentegen nog altijd bevoegd voor het belastingvoordeel voor hypotheekleningen voor een andere woning.

De voorwaarden voor het gewestelijke belastingvoordeel worden bepaald door het gewest waar je op 1 januari van het aanslagjaar je domicilie hebt. Voor de leningsuitgaven betaald in 2021 telt dus je officieel adres op 1/1/2022. Wanneer je in de loop van een jaar naar een ander gewest verhuist, verandert daardoor ook het gewest dat bevoegd is voor de invulling van het belastingvoordeel met die leningsuitgaven.

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de gewesten:

  • In het Vlaams Gewest brengt een lening aangegaan sinds 1/1/2020 geen belastingvoordeel meer op.
  • In het Waals Gewest geldt sinds 2016 de zogenoemde wooncheque als systeem van belastingvoordeel. Die is vooral interessant voor lage inkomens. Voor middelhoge inkomens is het minder interessant dan vroeger en de hoge inkomens vallen helemaal uit de boot.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt een lening aangegaan sinds 1/1/2017 geen belastingvoordeel meer op.
Als aanvulling op de info in onze Belastinggids 2021 nemen we in het gedeelte “De lening voor je “eigen” woning” de cijfers op die van toepassing zijn voor de uitgaven gedaan in 2020 waar we het hebben over de hypothese dat je naast je eigen woning op 31/12 van het leningsjaar nog een andere woning bezat. Zodat je weet op welk voordeel je recht kunt hebben.