Dossier

Je hypotheeklening en de fiscus

02 mei 2018
Uw lening en de fiscus

02 mei 2018
Aan welke voorwaarden moet een hypotheeklening voldoen om met je afbetalingen van 2018 recht te hebben op belastingvoordeel?

Inleiding

Als je een hypotheeklening hebt lopen, kun je mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op belastingvoordeel. Sinds 2014 is dat een gewestelijke materie als de hypotheeklening de “eigen” woning betreft. De federale overheid is daarentegen nog altijd bevoegd voor het belastingvoordeel voor hypotheekleningen voor een andere woning.

De voorwaarden voor het gewestelijke belastingvoordeel worden bepaald door het gewest waar je op 1 januari van het aanslagjaar je domicilie hebt. Voor de leningsuitgaven betaald in 2017 telt dus je officieel adres op 1/1/2018. Wanneer je in de loop van een jaar naar een ander gewest verhuist, verandert daardoor ook het gewest dat bevoegd is voor de invulling van het belastingvoordeel met die leningsuitgaven.

Voor leningen aangegaan sinds 1/1/2016 zijn de verschillen tussen de gewesten nog groter geworden dan daarvoor. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • In het Vlaams Gewest werd in 2016 voor het belastingvoordeel geldig wanneer je leent voor een eigen woning die niet je enige woning is, overgestapt op dezelfde formule als wanneer het om je enige woning ging (de woonbonus), mits je bij de betaling van de leningsuitgaven in de woning in kwestie woont. Men spreekt van de “geïntegreerde” woonbonus omdat het gewest voortaan nog slechts één systeem hanteert voor het belastingvoordeel voor de “eigen” woning.
  • In het Waals Gewest geldt sinds 2016 een nieuw systeem van belastingvoordeel, de zogenoemde wooncheque. Dat is vooral interessant voor lage inkomens. Voor middelhoge inkomens is het minder interessant dan vroeger en de hoge inkomens vallen helemaal uit de boot.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt een lening aangegaan sinds 1/1/2017 geen belastingvoordeel meer op.