Dossier

Wat je over de schuldsaldoverzekering moet weten

27 januari 2021
Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering is interessant voor de kredietgever bij wie je een hypotheeklening hebt lopen, maar kan ook voor jou heel nuttig zijn. De zoektocht naar een goed contract is echter verre van gemakkelijk: enerzijds omdat je met zoveel criteria rekening moet houden, anderzijds omdat er zoveel verschillende premieformules bestaan.

De meeste kredietgevers die een hypotheeklening toestaan, eisen dat je ook een schuldsaldoverzekering sluit. Denk goed na alvorens je ingaat op het voorstel om de verzekering te sluiten bij de maatschappij die zij aanbevelen. Hap zelfs niet blindelings toe als zij je een korting toekennen op de intrestvoet van je lening.

Het nut van een schuldsaldoverzekering

Voor de kredietgever vormt ze een cruciale waarborg: als je zou overlijden nog vóór de lening is afbetaald, krijgt hij het geleende kapitaal meteen deels of helemaal terugbetaald van de verzekeraar. Ook voor je partner of je erfgenamen is die dekking belangrijk: bij je vroegtijdig overlijden zullen zij van een zware financiële zorg verlost zijn.

Bovendien kun je met de premies vaak belastingvoordeel genieten.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor een schuldsaldoverzekering is maatwerk.

Hij hangt uiteraard af van je hypotheeklening.
Hoe hoger het kapitaal dat je laat verzekeren, hoe hoger de premie. De premie stijgt wel niet altijd en niet overal evenredig met het kapitaal.
Hoe hoger de intrestvoet en/of hoe langer de looptijd van de hypotheeklening, hoe hoger de premie bij eenzelfde verzekerd kapitaal.

Daarnaast hangt de premie af van je overlijdensrisico. Dat kan op zijn beurt worden beïnvloed door je leeftijd bij de ondertekening van het contract (hoe ouder je bent, hoe hoger de premie), het feit of je rookt of niet, je gezondheidstoestand en het al dan niet beoefenen van sporten die als gevaarlijk worden beschouwd. Voor nieuwe individuele contracten die sinds 21/12/2012 zijn gesloten, mag er geen verschil in premie meer zijn tussen mannen en vrouwen. Voor oudere contracten betalen mannen vaak méér dan vrouwen met hetzelfde profiel.

De premie spreiden in de tijd of niet?

Ofwel betaal je in één keer een grote premie, ofwel spreid je de betaling in de tijd.

In het tweede geval betaal je meestal jaar na jaar een constante premie over maximaal twee derde van de looptijd van de hypotheeklening, bv. gedurende 13 jaar voor een lening over 20 jaar. Steeds meer verzekeraars bieden ook een korte duur van bv. twee of drie jaar aan.

Nog een mogelijkheid is dat de premie elk jaar verandert en je betaalt zolang de hypotheeklening loopt. De verzekeraar bepaalt dan voor elk jaar hoeveel risico hij loopt dat hij verzekerde kapitaal zal moeten uitkeren, en legt jaar na jaar een nieuwe "risicopremie" vast. Doorgaans stijgt het bedrag de eerste jaren lichtjes en begint het iets voorbij halverwege de leenduur te zakken.

Gegarandeerde premie of niet?

Soms zijn er binnen elke formule nog twee opties.

Nu eens is het premiebedrag contractueel gegarandeerd en ben je zeker dat niet zal worden geraakt aan de aanvankelijke premie of aan het verzekerde kapitaal.

Dan weer is de premie niet gegarandeerd en kan de verzekeraar zijn tarieven wijzigen als hij dat nodig acht, vaak na de eerste periode van drie jaar van de schuldsaldoverzekering, bv. op basis van de evolutie van de sterftecijfers.

Almaar meer maatschappijen bieden alleen nog de tweede optie aan.

Kiezen in de praktijk

Uiteindelijk is het maar de vraag of je echt wel kunt kiezen.

Ten eerste bieden niet alle verzekeraars alle premieformules aan.

Ten tweede duwt de kredietgever bij wie je je hypotheeklening sluit, je voor de schuldsaldoverzekering vaak in de armen van een specifieke (bevriende) verzekeraar door je dan een korting op de intrestvoet van je hypotheeklening te beloven. Veel consumenten beseffen niet dat ze ondanks die korting soms elders beter af zijn. Men moet immers het totaalplaatje berekenen. Wij beschikken daarvoor over een rekenmodule ("Hypotheeklening plus nevenproducten: berekening van het totaalplaatje").  Die berekening kan vooral voor 30-plussers interessant zijn. Soms betalen zij immers zoveel voor de "opgelegde" schuldsaldoverzekering dat de besparing die ze dankzij de korting over de volledige duur van de lening doen, in het niet valt. Soms is het dus voordeliger om zich neer te leggen bij een iets duurdere lening bij zijn kredietgever en ondertussen elders een veel goedkopere schuldsaldoverzekering te sluiten.

Verder loont het de moeite om na te gaan of je er belang bij hebt om de premies van de schuldsaldoverzekering in je jaarlijkse belastingaangifte op te nemen, want soms kun je er belastingvoordeel mee genieten.

Als je daarenboven weet dat de prijsverschillen tussen de maatschappijen soms erg groot zijn, mag duidelijk zijn dat het niet vanzelfsprekend is om een goed contract te kiezen. In ons magazine Budget & Recht helpen wij je daarbij.

Soms zal een ernstige ziekte nu worden "vergeten"

Wie een ernstige ziekte zoals kanker of hepatitis heeft gehad, moest vroeger meestal een fors hogere premie betalen. Als je überhaupt al een verzekering kreeg. Daar is eindelijk verandering in gekomen.

De verzekeraars zijn nu verplicht om rekening te houden met “het recht om te vergeten”. In veel gevallen mogen ze daardoor geen hogere premie meer opleggen aan wie een aantal jaren geleden kanker heeft gehad of met een chronische ziekte kampt.

Dat recht geldt sowieso voor ex-kankerpatiënten die tien jaar geleden een behandeling met succes hebben afgerond. Maar op grond van een koninklijk besluit mogen heel wat kankers en chronische ziekten reeds na minder dan tien jaar al worden vergeten: na één jaar voor sommige borst- of huidkankers, na drie jaar voor sommige schildklierkankers … Voor chronische ziekten kan de wachttijd gepaard gaan met een begrenzing van de toeslag op de premie.

Helaas geldt de regelgeving van het "recht op vergeten" niet voor enkele zware ziektes zoals diabetes.

Als de toeslag op de premie hoger is dan 75 % van de basispremie of als de verzekeraar weigert om je te verzekeren, kun je het Opvolgingsbureau voor de Tarifering vragen of deze beslissing gerechtvaardigd is. Voortaan behandelt het bureau ook betwistingen in verband met het recht om te vergeten. Als de toeslag op de premie meer dan 125 % van de basispremie bedraagt, kun je aankloppen bij de Compensatiekas. Die betaalt in jouw plaats alles wat boven de 125 % valt, met een maximum van 800 %.

De nieuwe regels gelden vooral voor schuldsaldoverzekeringen die worden afgesloten bij een hypotheeklening voor de aankoop of bouw van een eigen en enige woning.

Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies