Dossier

Hypotheeklening: een ander huis maar dezelfde lening

28 augustus 2013
Een ander huis maar dezelfde lening?

Uw huis is nog niet afbetaald, maar u beslist om het te verkopen en elders te gaan wonen. Wist u dat u dan misschien veel beter af bent door de oude lening te behouden in plaats van een nieuwe aan te gaan?

Betaal uw lopende lening niet overhaast in één keer terug om een nieuwe aan te gaan wanneer u uw huis voor een ander inruilt. Het is immers mogelijk om een hypotheekoverdracht te laten uitvoeren en de oude lening te behouden. Soms kunt u daar veel geld mee besparen.

Er zijn twee, en soms drie mogelijkheden

Vaak kunt u twee wegen uit als u uw huis verkoopt en een ander in de plaats koopt:

  • de verkoopopbrengst aanwenden om het nog verschuldigde kapitaal van de lopende lening in één keer terug te betalen en voor de nieuwe woning een nieuwe lening aangaan;
  • de nieuwe woning betalen met de verkoopopbrengst, de lopende lening behouden maar met overdracht van de hypotheek naar de nieuwe woning.

Als uw lopende hypotheeklening van vóór 2005 dateert, is het echter mogelijk in uw belang om die twee formules te combineren: de oude lening met een hypotheekoverdracht behouden en daarnaast een tweede lening sluiten voor de nieuwe woning.

Ga in drie stappen te werk

Het is soms interessanter om voor een hypotheekoverdracht te kiezen dan een nieuwe lening te sluiten, ook al heeft de nieuwe lening een iets lagere intrestvoet en lijkt die oplossing op het eerste gezicht dus het interessantst. Maar beslis vooral niet overhaast.
Weet ook dat een hypotheekoverdracht niet overal en niet altijd wordt toegestaan!

Om te weten welke voor u de beste oplossing is, raden wij u aan in drie stappen te werk te gaan:

  1. Laat becijferen welke kosten men u in de diverse veronderstellingen aanrekent. Bij de kredietgever zult u vaak dossierkosten en eventueel zelfs expertisekosten moeten betalen. Als u voor een nieuwe lening kiest en de oude daarom vervroegd beëindigt, bent u in principe ook een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd (wat niet het geval is bij een hypotheekoverdracht). Daarnaast zijn er de kosten voor de notaris i.v.m. de hypotheek. De eindrekening valt meestal goedkoper uit voor een hypotheekoverdracht dan voor een nieuwe lening.
  2. Laat voor elke formule het afbetalingsbedrag bepalen, rekening houdend met de net vermelde kosten. Zo kan blijken dat blijven lenen tegen bv. 4,20 % voordeliger kan zijn dan een nieuwe lening sluiten tegen 4 %.
  3. Hou ook rekening met de eventuele gevolgen als er andere regels gelden voor het belastingvoordeel voor de lening. Een goede bankier moet u daarbij kunnen helpen.