Dossier

De Waalse wooncheque

19 september 2016
De Waalse wooncheque

Voor hypotheekleningen gesloten sinds 1/1/2016 is het belastingvoordeel in de vorm van de gewestelijke woonbonus in Wallonië vervangen door de "wooncheque". Bij het begin van de lening kan dat voor kleinverdieners en voor grote gezinnen even voordelig of zelfs beter zijn dan het vorige. Maar over de hele leenduur bekeken is het voor het merendeel van de mensen minder interessant.

Hebt u bijkomende vragen over de wooncheque of over hypotheekleningen in het algemeen?

 • U kunt naar ons Contact Center bellen op 02 542 33 97, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.

Sinds medio 2014 zijn het de gewesten die mogen beslissen over de belastingverminderingen voor een hypotheeklening gesloten voor de eigen woning. 

Het Waalse Gewest is op 1/1/2016 met een nieuw systeem begonnen, de “chèque habitat” of wooncheque. De precieze spelregels werden echter pas onlangs in een decreet vastgelegd.

Wie kan aanspraak maken op de wooncheque?

Om van de wooncheque te genieten moeten drie voorwaarden vervuld zijn : 

 1. Er moet een hypothecaire lening zijn gesloten voor ten minste 10 jaar.
 2. De lening moet dienen om de enige woning te kopen of te bouwen waar men persoonlijk in zal wonen (daar kan uitzonderlijk van worden afgeweken). Anders gezegd, er wordt geen belastingvoordeel meer toegekend voor de renovatie van een woning of aan iemand die (mede-)eigenaar is van een andere woning tenzij het gaat om  mede-eigendom ten gevolge van een erfenis of een schenking.
 3. Het netto belastbaar jaarinkomen moet minder bedragen dan € 81 000.

Naargelang het inkomen en het aantal kinderen 

Vroeger steeg het bedrag van de belastingvermindering met het bedrag van de inkomsten. Voortaan is het andersom: hoe hoger het inkomen, hoe lager de belastingvermindering. Zelfs wie geen of slechts weinig belasting betaalt, kan het belastingvoordeel opstrijken.

De wooncheque is persoonsgebonden: hij wordt jaarlijks berekend op basis van de persoonlijke inkomsten en het aantal kinderen ten laste. De inkomsten waar rekening mee wordt gehouden, zijn de beroepsinkomsten min de beroepskosten, maar na toevoeging van de eventuele andere inkomsten (bv. het alimentatiegeld dat uw ex-partner u heeft gestort of de auteursrechten die uw uitgever u heeft toegekend).

Het basisbedrag: van € 1 520 tot … € 0 naargelang het inkomen

 • Als het inkomen lager is dan € 21 000, bedraagt het basisbedrag van de vermindering maximaal € 1 520 per persoon. Dat betreft evenwel zeer weinig mensen (tenzij ze de lening sluiten samen met iemand die méér inkomsten heeft), want het is niet makkelijk om met zo’n laag inkomen de last van een hypotheeklening te dragen.
 • Tussen € 21 000 en € 80 999, daalt het basisbedrag geleidelijk, het vermindert met € 1 per schijf van € 78 inkomsten. Volgens deze formule: 1 520 – [(belastbaar netto-inkomen – 21 000)   x 1,275 %].
 • Als het hoger is dan € 81 000, is er geen belastingvoordeel.

Voor een gezin worden de inkomsten van elke partner apart bekeken om het basisbedrag van de betrokkene te bepalen.

Het bedrag van de wooncheque varieert elk jaar volgens de inkomsten en het aantal kinderen ten laste. Als het inkomen is gestegen, zal de wooncheque dus verkleinen.

Net als voor de woonbonus wordt het voordeel berekend op het ogenblik dat uw belastingen worden berekend op basis van uw belastingaangifte. 

Een forfaitair bedrag per kind: € 125

Aan het basisbedrag wordt een forfait toegevoegd van € 125 per kind ten laste. Dat voordeel wordt onder beide ouders verdeeld.

Een voorbeeld

Voor een gezin met 2 kinderen ten laste, met een netto-inkomen van € 33 000 voor mevrouw en € 43 000 voor mijnheer, bedraagt de vermindering:

Voor mevrouw:
1 520 – [(33 000 – 21 000) x 1,275%] = 1 520 – (12 000 x 1,275%) = 1 520 – 153 = € 1 367 

Voor mijnheer:
1 520 – [(43 000 – 21 000) x 1,275%] = 1 520 – 280,50 = € 1 239,50

Toeslag dankzij de kinderen:
2 x € 125 = € 250

Totaalbedrag voor het gezin: 1 367 + 1 239,50 + 250 = € 2 856,50 

Enkele bijzonderheden

 • Als er na het sluiten van de lening nog kinderen bij komen, zal er € 125 per jaar bij komen.
 • Aangezien de inkomsten wellicht elk jaar zullen stijgen, al was het maar door de indexering, zal het bedrag met de jaren beetje bij beetje verminderen. 
 • De wooncheque wordt naar de helft teruggebracht na 10 jaar, of zelfs vroeger al indien u eerder eigenaar wordt van een tweede woning.
 • De wooncheque is verder beperkt in de tijd: elk persoon kan maximaal 20 jaar dat voordeel krijgen.
 • Bij het begin van de lening kan het belastingvoordeel even groot of zelfs groter zijn dan de vroegere woonbonus, vooral voor kleinverdieners en voor grote gezinnen. Zoveel te beter, want het is vaak de eerste jaren van een lening dat men het financieel het moeilijkst heeft. Maar doordat het voordeel niet wordt geïndexeerd, na 10 jaar wordt gehalveerd en slechts maximaal 20 jaar kan worden genoten, valt het voordeel over de hele leenduur bekeken voor het merendeel van de mensen uiteindelijk minder gunstig uit.

Wat als er al een lening loopt?

De woonbonus voor de enige eigen woning bedraagt € 2 290 plus € 760 zolang u in de eerste 10 jaar van de lening bent (plus € 80 indien u ten minste drie kinderen ten laste had in het jaar waarin u de lening hebt gesloten). Dat bedrag wordt niet meer geïndexeerd.

Die belastingvermindering blijft van toepassing zolang de lening loopt, maar als u de lening na 1/11/2015 herfinanciert, zal geen rekening worden gehouden met de verlenging van de looptijd.