Dossier

Consumentenkrediet: als je voor iets anders leent dan vastgoed

29 mei 2017
crédit à la consommation

Consumentenkrediet is elk krediet dat dient voor de aankoop van iets anders dan vastgoed: een auto, een huishoudtoestel, een reis, een huwelijksfeest, enz. Het kan gaan om een lening op afbetaling, een verkoop op afbetaling, een huurkoop (leasing) of een kredietopening.

Consumentenkrediet is de overkoepelende term voor diverse vormen van krediet:

  • een lening op afbetaling, d.w.z. een krediet met een vaste termijn en met vaste maandelijkse afbetalingen. Men spreekt van een persoonlijke lening als u, anders dan bij bv. een autofinanciering of een lening voor verbouwingen, aan de kredietgever niet moet verantwoorden waarvoor u het geld wilt gebruiken;
  • een verkoop op afbetaling, d.w.z. een krediet bij een verkoper waarbij u de aankoopprijs in meerdere schijven betaalt;
  • een huurkoop of leasing, d.i. een huurovereenkomst voor een goed waarvoor u een aankoopoptie verwerft;
  • een kredietopening, d.i. een kredietovereenkomst waarbij u over een kapitaalreserve beschikt waar u volgens uw behoeften uit kunt putten, vaak met behulp van een kaart.

Wat het krediet u kost

Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) geeft aan hoeveel uw consumentenkrediet in het totaal kost op jaarbasis, dus rekening houdend met alles wat u moet terugbetalen: niet alleen de intresten, maar ook de administratiekosten, de commissies en de eventuele schuldsaldoverzekering. Er mogen geen andere kosten meer worden aangerekend, maar jammer genoeg zijn er in de praktijk soms misbruiken.
Elke kredietverlener legt zijn JKP vrij vast. Alleen mag hij daarbij een bepaalde grens niet overschrijden, volgens het soort, het bedrag en de looptijd van het krediet. Meer daarover in ons dossier Consumentenkrediet: wat het je maximaal mag kosten.

Uw kredieten worden geregistreerd

Als u een wanbetaler bent, wordt u door de Kredietcentrale voor Particulieren in een "negatief" bestand opgenomen: dat betekent dat u ten minste twee terugbetalingen achterstaat of voor een som die ten minste 20 % van het geleende kapitaal bedraagt.
Maar sinds 2003 heeft die centrale ook de taak om alle kredieten te registreren, zowel de kredieten die een consument heeft lopen als die welke hij in het verleden heeft aangegaan. Die komen in een "positief" bestand. Elke kredietgever is verplicht om dat bestand te raadplegen alvorens een lening toe te kennen, zodat hij een goed zicht heeft op de financiële situatie van een potentiële cliënt. En wanneer hij uiteindelijk een krediet toekent, moet hij dat binnen twee dagen na de ondertekening van het contract aan de Kredietcentrale melden. Uiteraard hebt u het recht om te weten wat precies over u wordt bijgehouden, het volstaat dat te vragen.

Opletten voor …

  • de borgstelling. Dat is een overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover de kredietverlener verbindt om de schuld van een andere persoon te betalen mocht die de overeenkomst niet naleven. Een kredietgever vraagt bijna altijd een "hoofdelijke en ondeelbare" borg. "Hoofdelijk" betekent dat hij zich rechtstreeks tot de borgsteller mag wenden, zonder eerst alle middelen te hebben aangewend om de schuldenaar te doen betalen. "Ondeelbaar" geeft aan dat als meerdere personen zich borg hebben gesteld, de kredietgever de volledige som van gelijk wie van hen mag vorderen.
  • de bedenktermijn. U beschikt over een termijn van 14 werkdagen vanaf de dag waarop het contract werd ondertekend, om een krediet nog zonder kosten te annuleren (per aangetekende brief). Lees evenwel aandachtig wat er staat: de datum op het contract moet absoluut die zijn waarop het document werd ondertekend, anders verliest u misschien enkele dagen van de o zo kostbare bedenktermijn. Let er ook op dat er toch geen afbetaling wordt afgehouden hoewel het krediet werd opgezegd.