kredietkaarten

Onze gids om de beste kredietkaart te kiezen

Op zoek naar de beste kredietkaart? Bekijk onze gids!

Wat je over kredietkaarten moet weten

Wat is het principe van een kredietkaart?

Alle kredietkaarten hebben één ding gemeen: wanneer je een betaling doet, wordt het bedrag niet onmiddellijk van je rekening gehaald, zoals dat het geval is bij een debetkaart.

Het systeem kan evenwel verschillen: bij de ene kredietkaart wordt de terugbetaling van de uitgaven gewoon uitgesteld tot de maandelijkse betaalstaat wordt opgemaakt (meestal op het einde van de maand), bij de andere kun je de terugbetaling over meerdere maanden spreiden.

In het eerste geval is er dus weinig sprake van krediet: de terugbetaling wordt alleen gedurende een beperkt aantal dagen uitgesteld. Het is dan ook veeleer een kaart met uitstel van betaling.

In het tweede geval daarentegen gaat het om een kredietkaart in de strikte zin van het woord. Om zo’n soort kaart te krijgen moet je dan ook een zogenoemde kredietopening sluiten en daarvoor een contract ondertekenen. Bovendien zul je dan intresten moeten betalen als je gebruik maakt van het krediet.

Terug naar boven

Wat is het principe van een prepaidkaart?

Een prepaidkaart wordt weliswaar dikwijls als een kredietkaart voorgesteld, maar ze is dat nochtans helemaal niet. Het gaat eerder om een soort elektronische portefeuille. Men dan alleen het geld gebruiken dat erop werd gezet. Het geld gaat er ook meteen van af.

Wij nemen die kaarten echter ook in onze vergelijkingstool op omdat je er meestal het logo van MasterCard of Visa op terugvindt. Het grote voordeel daarvan is dat een prepaidkaart, net als een kredietkaart en een kaart met uitstel van betaling, wereldwijd zeer ruim wordt aanvaard.

Terug naar boven

Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen om zo'n kaart te verkrijgen?

Veelal wel.

Wanneer de kaart die je wilt een kredietkaart in de strikte zin van het woord is (zie eerste paragraaf), is daar een kredietopening aan gekoppeld, en dat is een formule die onder het consumentenkrediet valt. Een kredietgever neemt altijd een risico wanneer hij krediet verleent. Daardoor is de uitgever van de kaart wettelijk verplicht om vooraf na te gaan of je wel kredietwaardig bent, d.w.z. over voldoende financiële middelen beschikt om dat krediet aan te gaan (je inkomsten, je lasten, je andere lopende kredieten ...). Het is dan ook best mogelijk dat hij je de kaart weigert.

Die verplichting bestaat niet wanneer de kredietkaart alleen een kaart met uitstel van betaling is. Er is dan immers geen sprake van consumentenkrediet. Toch neemt de uitgever van de kaart ook met zo’n kaart een risico. Want het is niet uitgesloten dat je met een schuld eindigt tegenover hem wanneer de betaalstaat van al je uitgaven die op het einde van de maand wordt opgemaakt, een groter terug te betalen bedrag vertegenwoordigt dan wat er op je rekening staat en je rekening dus onder nul zakt doordat de handelaars zullen zijn betaald. Om die reden zal men je ook zo’n kaart niet zomaar toekennen en kan men eerst onderzoeken of je wel kredietwaardig bent. 

Een prepaidkaart (zie tweede paragraaf) daarentegen moet je normaliter altijd zonder problemen kunnen verkrijgen aangezien je in dat geval alleen het geld kunt uitgeven dat er vooraf op werd gezet.

Terug naar boven

Wat houdt een kredietopening in?

Bij een kredietopening krijg je een krediet voor een bepaald bedrag, je zogenoemde kredietlijn, waar je al dan niet gebruik van kunt maken. Je mag alleen niet boven dat maximumbedrag gaan.

Als je beslist om gebruik te maken van je kredietlijn, bepaal je zelf wanneer je het bedrag terugbetaalt en hoeveel per keer je stort. Je moet er alleen rekening mee houden dat je per maand een bepaald minimumbedrag zult moeten terugbetalen, volgens wat in het contract werd vastgelegd.

Een kredietopening betekent verder dat zodra je een bepaald bedrag hebt terugbetaald, je onmiddellijk opnieuw recht hebt op krediet ten belope van dat bedrag, zonder dat je een nieuw contract moet ondertekenen. Het is dus een automatisch krediet, dat "revolving credit" wordt genoemd.

Wij raden kaarten met een kredietopening evenwel ten zeerste af. Niet alleen is de intrestvoet hoog (men spreekt van het JKP, jaarlijks kostenpercentage), het risico bestaat bovendien dat je in een schuldenspiraal terechtkomt.

Wij geven de voorkeur aan kredietkaarten met uitstel van betaling, dus waarbij je op het einde van de maand al je uitgaven in één keer moet terugbetalen. Die zijn weliswaar minder soepel (aangezien je meteen moet betalen wanneer je de maandelijkse betaalstaat ontvangt), maar ze zijn minder duur (je betaalt geen intresten) en minder gevaarlijk (ze vormen een rem op impulsaankopen, aangezien je al moet betalen zodra je de afrekening op het einde van de maand ontvangt).

Indien je toch een kaart met een kredietopening wilt, is het goed om telkens zo veel mogelijk per maand terug te betalen. Het is niet verstandig om je te beperken tot wat in het contract als minimum per maand werd opgelegd want dat bedrag is te klein en is daardoor bijna alleen goed voor de betaling van de intresten.

Terug naar boven

Kan alleen een bank een kredietkaart uitgeven?

Nee, in België is het niet verplicht om een bank te zijn om kredietkaarten aan te bieden. Dat verklaart waarom bepaalde kaarten worden uitgereikt door supermarkten (Carrefour, Cora, Makro), postorderbedrijven (3Suisses, La Redoute) en winkelketens (Ikea, Krëfel, Vanden Borre). Doorgaans is de winkel slechts een tussenpersoon tussen de klant en een kredietgever (bv. Fimaser, Buy Way, AlphaCredit …).

Wanneer het een kaart betreft die werd uitgegeven door een instelling die geen bank is, is er altijd een kredietopening aan de kaart gelinkt.

Sommige van die kaarten kun je alleen gebruiken in de winkelketen die ze heeft uitgegeven. Dat geldt bv. voor IKEA en CORA. Andere kun je overal gebruiken. Dat is onder meer het geval voor de Visakaart van Carrefour.

Terug naar boven

Hoe weet ik of ik een kaart met uitstel van betaling heb of een met een kredietopening?

Materieel gezien is er geen verschil. Maar als je een kaart met een kredietopening wilt, zal men je daar een contract voor laten ondertekenen. De inhoud daarvan is strikt door de wet bepaald.

Bij de banken kun je meestal kiezen welke soort kredietkaart je wenst. Maar niet altijd: sommige banken bieden alleen kaarten aan waarmee je de terugbetaling nooit in de tijd kunt spreiden (onder meer Argenta), bij andere is altijd een kredietopening aan de kaart gelinkt (onder meer bij Beobank).

Vraag het je bank bij de minste twijfel.

Niet-bancaire instellingen bieden alleen kaarten aan waar een kredietopening aan is gelinkt.

Terug naar boven

Wat kan ik doen met een krediet- en een prepaidkaart?

Je kunt met een kredietkaart geld opnemen aan geldautomaten, zowel in België als in het buitenland, en je kunt ermee betalen in winkels, eveneens in België en in het buitenland. Je kunt de kaart ook gebruiken om iets op internet te betalen en te boeken.

Een prepaidkaart wordt doorgaans niet aanvaard als je een waarborg moet bieden, bv. voor een huurauto, of als je moet betalen aan een toestel dat offline werkt, zoals voor de tol op de autoweg.

Terug naar boven

Hoeveel kost een kredietkaart?

Kredietkaarten brengen twee soorten kosten met zich: kosten voor de kaart op zich en kosten die voortvloeien uit de verrichtingen die je met de kaart doet.

Wat de kosten voor de kaart op zich betreft, moet je voor een gewone kaart bij een bank rekenen op een jaarlijkse bijdrage van gemiddeld € 20. Kredietkaarten uitgegeven door winkels zijn dikwijls gratis, maar doordat er in dat geval altijd een kredietopening aan is gelinkt, rekent de kaartuitgever erop dat je van dat krediet gebruik maakt en hem daarvoor dus intresten zult moeten betalen.

Betalingen met een kredietkaart zijn gratis zolang ze plaatsvinden in België of in een land van de eurozone.

Geld afhalen is daarentegen een dure zaak, zelfs in België: meestal zul je 1 tot 2 % moeten betalen van het opgenomen bedrag, met een minimum van € 2,50 tot € 5. Binnen de eurozone is het altijd voordeliger om je debetkaart te gebruiken als je geld wilt afhalen. Maar zelfs buiten de eurozone is dat doorgaans het geval. Als je niet anders kunt dan je kredietkaart te gebruiken, neem dan liefst niet verschillende keren na elkaar kleine sommen op, maar beter een grote som in één keer.

Als er een zogenoemde kredietopening aan de kredietkaart is gekoppeld en je de terugbetaling van de uitgaven in de tijd spreidt, gaat het om een krediet in de juridische betekenis van het woord. En dat betekent dat er nog andere kosten zijn, zoals intresten.

Dat laatste punt is superbelangrijk wanneer je de resultatenpagina van onze vergelijkingstool bekijkt. Wanneer een kaart naar voren wordt geschoven waar een kredietopening aan is gekoppeld, vergeet dan niet dat die alleen interessant is in de veronderstelling dat je geen gebruik maakt van de kredietopening en dat je de uitgaven met de kaart op het einde van de maand dus altijd in één keer betaalt.

Terug naar boven

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn kredietkaart?

Laat dat onmiddellijk weten.

Voor de meeste kaarten kun je daarvoor terecht bij CardStop: 078 170 170.

Die instantie zal je evenwel niet voor alle kaarten helpen (bv. niet voor die van Beobank of voor een American Express), maar ze kan je wel het telefoonnummer geven dat je moet bellen als je dat zelf niet weet. Zodra je het verlies of de diefstal hebt gemeld, moet je niet meer instaan voor de financiële gevolgen van een eventueel frauduleus gebruik.

Wij raden je aan om ook de uitgever van je kredietkaart op de hoogte te brengen, dus de bank of de instelling die de kaart aan jou heeft uitgereikt.

Terug naar boven