hypotheekleningen

Kies de beste hypothecaire lening in 10 stappen

Op zoek naar de goedkoopste hypotheeklening? Volg ons stappenplan.

Stap-voor-stapgids

1. Bepaal welke hypotheeklening haalbaar is voor jou

Het kan niet de bedoeling zijn dat de afbetaling van de hypotheeklening zo zwaar weegt dat je 20 jaar of nog langer de broekriem moet aanhalen en amper voldoende overhoudt om te leven. Maar wij hebben al meermaals ondervonden dat veel kredietgevers te laks zijn als het gaat over de maximale afbetalingscapaciteit van kredietnemers. Vertrouw daarom beter niet te veel op de schatting van de kredietgever, maar reken zelf uit hoeveel je maximaal per maand kunt aflossen en blijf daar realistisch bij. 

Je kunt daarvoor gebruikmaken van een van onze diverse rekenmodules voor hypotheekleningen

 
Terug naar boven

2. Stel je bank de juiste vragen

Vertel de kredietgever hoeveel je volgens je eigen berekening maandelijks kunt afbetalen.

Vraag daarna hoeveel van de aankoopprijs hij bereid is om aan jou toe te kennen en hoeveel je zelf zult moeten inbrengen. Want je zult in principe nooit een lening krijgen voor de volledige aankoopprijs met inbegrip van de koopbelasting (vaak nog "registratierechten" genoemd). 

  • Ten eerste omdat de Nationale Bank van België (NBB) heeft beslist dat je voor een gezinswoning normaliter maximaal 90 % kunt lenen van de waarde waarop de kredietgever het pand schat. Daar zijn weliswaar tal van uitzonderingen op, zo mogen banken voor 35 % van hun leningen over die grens van 90 % gaan en voor 5 % zelfs over de grens van 100 % (voor meer details verwijzen we naar ons dossier over hoe je een hypotheeklening kunt sluiten).
  • Daarnaast is het zeer uitzonderlijk dat je de registratie- en notariskosten mee kunt lenen. 

Er bestaat geen algemene regel om het minimumbedrag te berekenen dat je zelf moet inbrengen: dat moet individueel worden berekend. De gevraagde eigen inbreng is echter vaak lager voor een jonge kredietnemer dan voor een vijftiger die een tweede verblijf wil kopen. 

Hoe groter je eigen inbreng, hoe makkelijker je een lening kunt krijgen. En hoe sterker je onderhandelingspositie om een voordelige rentevoet te verkrijgen. 

 
Terug naar boven

3. Bereken de ideale looptijd van de lening

Neem een zo kort mogelijke looptijd.

Misschien vind je het omgekeerde aantrekkelijker, bijvoorbeeld een lening op 30 jaar. Want hoe langer de periode waarover je de lening uitsmeert, hoe minder je per maand moet afbetalen. Maar dat is een kortetermijnvisie. De looptijd is immers niet zonder gevolgen voor wat de lening je kost. Hoe langer de looptijd:

  • hoe hoger de vaste intrestvoet;
  • hoe hoger het bedrag aan intresten dat je zult moeten betalen doordat de terugbetaling van het kapitaal trager verloopt;
  • hoe duurder de schuldsaldoverzekering die aan de lening wordt gekoppeld. 

Met een lange looptijd verleng je bovendien de periode in je leven dat je met een zware financiële last zit. Je riskeert nog te moeten afbetalen wanneer je al met (brug)pensioen bent, of op een ogenblik dat de woning al aan onderhoudswerkzaamheden toe is.

Daarom raden wij een zo kort mogelijke looptijd aan. Weet dat als je met een kortere lening op een bepaald moment aflossingsproblemen krijgt, de bank gemakkelijker de looptijd kan verlengen om het bedrag van je maandelijkse aflossingen te verlagen. 

Maar neem wel zo lang als nodig om te voorkomen dat de afbetaling je meteen te zwaar valt. 

Je hoeft niet noodzakelijk te rekenen met veelvouden van vijf jaar. In plaats van een lening met een looptijd van 25 jaar is eentje met een looptijd van 23 jaar misschien wel iets voor jou.

 
Terug naar boven

4. Zoek de beste deal via onze vergelijkingstool voor hypotheekleningen

 
Terug naar boven

5. Trek de nodige tijd uit voor “hypotheekshopping”

Stap eerst naar de kredietgever die volgens onze vergelijkingstool “de beste deal” heeft voor jou en ga daarna bij je eigen bank en bij enkele grootbanken.

Volg daarbij telkens deze strategie:

  • Probeer te ontsnappen aan de eventuele dossierkosten. Sommige banken vragen geen dossierkosten. 
  • Probeer dat ook met de schattingskosten van de woning, dat zal vaak makkelijker zijn. Die schatting is vaak gebaseerd op statistische modellen, maar soms komt er een expertise ter plaatse aan te pas. 
  • Vraag of je een deel van de hypothecaire inschrijving kunt vervangen door een goedkoper alternatief, ten einde op de aktekosten te besparen. Normaal gezien is dat het geval bij een hypothecair mandaat. Voor een vergelijking van de diverse mogelijkheden voor het toestaan van een hypotheek op het pand verwijzen we naar ons dossier over hoe je een hypotheeklening sluit
  • Vraag een schriftelijke simulatie aan elke kredietgever die je benadert, zodat je de verschillende voorstellen kunt vergelijken. Die simulatie moet deze elementen bevatten: de som van de maandelijkse afbetalingen, de notariskosten, de schattingskosten, de dossierkosten en de kosten van de eventuele bijbehorende producten zoals een zichtrekening en bepaalde verzekeringen. 
 
Terug naar boven

6. Speel het slim voor de schuldsaldoverzekering

De kans is groot dat de kredietgever wil dat je ook een schuldsaldoverzekering sluit. 

Volgens de onderzoeken die wij regelmatig publiceren, bieden DefA Finance en VDV Conseil daar over het algemeen de beste deal voor, soms tot de helft goedkoper dan elders. Dat zijn twee makelaars met wie wij een akkoord hebben gesloten om aan onze leden extra gunstige voorwaarden te bieden. Vraag een van die makelaars naar de beste voorwaarden en leg die offerte voor aan de kredietgever met wie je onderhandelt. 

Let wel! Als dat betekent dat je de schuldsaldoverzekering niet neemt bij de tussenpersoon van de kredietgever, is de kans groot dat die laatste voor je hypotheeklening alleen bereid is om de minst voordelige rentevoet toe te passen die hij aanvankelijk had aangeboden. Leg dan uit dat je het andere aanbod niet kunt afslaan, maar bereid bent om een woningverzekering bij hem te sluiten (mits de kwaliteit en de prijs aanvaardbaar zijn, uiteraard) of een schuldsaldoverzekering te nemen voor een van beide kredietnemers. Dan zal hij soms niet op de meeste voordelige rentevoet van de lening terugkomen.

 
Terug naar boven

7. Reken in euro’s

Wanneer je de offertes van verschillende kredietgevers vergelijkt, vind je daarin niet alleen de “basisrentevoet”, maar gewoonlijk ook het JKP of jaarlijks kostenpercentage. Dat is een all-intarief. Baseer je vergelijking daar echter niet op. Want als de premies van de aan de lening gekoppelde verzekeringen bijvoorbeeld niet goed zijn afgestemd op je situatie, geeft het JKP een verkeerd beeld. 

Maak dus liever de berekening in euro’s en tel de maandelijkse aflossingen, de verzekeringspremies (mits ze dezelfde dekking bieden én afgestemd zijn op jouw persoonlijke situatie) en alle andere kosten bij elkaar op.

 
Terug naar boven

8. Ga na in welke mate je vastzit voor de toekomst

Als je een hypotheeklening sluit maar later wilt veranderen van schuldsaldoverzekering of van zichtrekening, omdat je die te duur of niet goed vindt, wordt de rentevoet van je lening mogelijk verhoogd. Bij de meeste banken is dat het geval, maar niet bij allemaal. 

Wanneer er geen gigantisch verschil is, kies je dus beter een kredietgever die misschien iets duurder is maar die de lening niet duurder zal maken als je vóór het einde van de lening beslist om elders te gaan voor een nevenproduct. 

 
Terug naar boven

9. Vraag een kredietaanbod, maar teken het niet te snel

Denk niet dat het rentetarief dat je aanvankelijk krijgt, hoe dan ook definitief is. De uiteindelijke rentevoet kan hoger zijn of, erger, de lening kan je nog worden geweigerd. 

Het is pas als je een kredietaanbod vraagt en krijgt, dat je zeker bent. Vraag of je schattingskosten voor de woning moet betalen om dat te krijgen. De kredietgever moet je uiterlijk op dat ogenblik de gestandaardiseerde informatiefiche (ESIS) geven. 

De kredietgever kan niet meer afwijken van dat kredietaanbod, tenzij in jouw voordeel. 

Jij hebt dan 14 dagen de tijd om er al dan niet mee akkoord te gaan. Als de kredietgever dossierkosten aanrekent (vaak € 500), moet je die pas betalen nadat je het voorstel hebt aanvaard. 

Als je dat aanbod eenmaal hebt getekend, kun je niet zomaar meer terugkomen op je beslissing. Laat je dus niet onder druk zetten als de kredietgever aandringt om het aanbod onmiddellijk te tekenen. 

 
Terug naar boven

10. Maak gebruik van de gratis verzekering tegen inkomensverlies

In het Vlaams Gewest en het Waals Gewest (niet in Brussel) kun je onder bepaalde voorwaarden een gratis verzekering tegen inkomensverlies aanvragen. Die betaalt een deel van je hypotheeklening terug als je volledig en onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. 

In de praktijk zal deze verzekering de afbetaling van je lening gedeeltelijk op zich nemen gedurende maximaal drie jaar. 

 
Terug naar boven

Veelgestelde vragen

Wat is het JKP?

Kredietgevers die hypotheekleningen verstrekken, zijn verplicht om het JKP of jaarlijks kostenpercentage van de lening op te geven.

Dat percentage drukt uit hoeveel kosten er in totaal aan het krediet verbonden zijn. Als je dus dossierkosten moet betalen en/of verplicht bent om een zichtrekening, een schuldsaldoverzekering en een woningverzekering te nemen bij de kredietgever in kwestie, moet de kredietgever de kosten van die nevenproducten toevoegen aan de intrestvoet van de lening en het totaal in een percentage uitdrukken. Op die manier krijg je een totaalbeeld.

 

Wat betekent de quotiteit van een lening?

De quotiteit is het percentage waarmee een kredietgever uitdrukt hoeveel je leent in verhouding tot de waarde van de woning zoals hij die schat. Een lening met een quotiteit van 75 % betekent dus dat het leningsbedrag neerkomt op 75 % van de geschatte waarde van de woning.

In ons dossier over hoe je een hypotheeklening sluit, leggen we uit dat de maximale quotiteit voor de gezinswoning meestal beperkt is tot 90 % van de geschatte waarde en in welke gevallen die beperking niet geldt.

 

Wat is het ESIS-formulier?

ESIS staat voor European Standard Information Sheet. Dat is het standaardformulier dat de kredietgever aan jou moet bezorgen als je een lening wenst aan te gaan.

Het moet nuttige informatie over de lening bevatten: de intrestvoet, het bedrag van de maandelijkse afbetalingen, de verplichting om een verzekering bij te nemen, het JKP enz. Met de bedoeling je te helpen om verschillende kredieten te vergelijken.

 

Waarom willen veel kredietgevers dat ik ook een schuldsaldoverzekering sluit?

Voor een kredietgever vormt een schuldsaldoverzekering een cruciale waarborg: als je zou overlijden nog vóór de lening is afbetaald, krijgt hij het schuldsaldo meteen deels of helemaal terugbetaald van de verzekeraar. Maar ook voor je partner of je erfgenamen is die dekking belangrijk: bij je vroegtijdige overlijden zullen zij van een zware financiële zorg verlost zijn.

Wij beschikken over een dossier met al wat je over de schuldsaldoverzekering moeten weten.

 

Kies ik beter een vaste of een veranderlijke rente voor mijn lening?

Naast een hypotheeklening tegen een vaste of tegen een veranderlijke intrestvoet bestaat ook een speciale variant van de veranderlijke intrestvoet, de zogenoemde accordeonformule. Ieder type intrestvoet heeft zijn voor- en nadelen. Heb je graag zekerheid over je woonkrediet, dan is een vaste intrestvoet aangewezen. Die zekerheid zal mogelijks wel met een hogere prijs gepaard gaan.

In ons dossier over hoe je een hypotheeklening sluit, zetten we de voor- en nadelen op een rijtje.

 

Hoeveel moet ik afbetalen voor een lening van € 250 000?

Aan de hand van onze rekenmodule kun je daar een duidelijke aflossingstabel van krijgen. Het volstaat om de leenduur, de intrestvoet en het leningsbedrag in te vullen, en aan te geven of je kiest voor de afbetalingsformule van de constante annuïteiten of die van de vaste kapitaaldelging.

Welke documenten heb ik nodig als ik een hypothecaire lening wil aanvragen?

De kredietgever bij wie je aanklopt voor een hypotheeklening, zal je een aantal gegevens vragen zoals je identiteitskaart, je loonfiche of de fiche van je invaliditeitsuitkering, een bewijs van wat je aan huurgelden opstrijkt (met rekeningafschriften), je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting, de koopovereenkomst als je die al hebt getekend, in het geval van nieuwbouw de plannen van de architect of de offertes van de werken.

Wat controleert de bank bij een hypotheeklening?

Wanneer je een hypothecaire lening aanvraagt, is de kredietgever verplicht om na te gaan of je solvabel bent en dus over voldoende inkomsten beschikt om de lening te kunnen afbetalen.

Het is ook gebruikelijk om je stabiliteit qua werkgever te checken.

De kredietgever zal tot slot bij de Centrale voor kredieten aan particulieren nagaan welke leningen je eventueel al hebt lopen.

 

Kan de bank een lening weigeren?

Ja, dat risico bestaat zeker. Wanneer een kredietgever bijvoorbeeld besluit dat je over onvoldoende inkomsten beschikt om de lening te kunnen terugbetalen, zal het “njet” zijn. Idem dito wanneer de kredietgever een schuldsaldoverzekering een absolute voorwaarde vindt voor de toekenning van een lening je maar jij zo’n verzekering omwille van je gezondheidstoestand niet kunt krijgen.

Daarom is het voor wie een woning koopt, o zo belangrijk om in de koopovereenkomst een zogenoemde opschortende voorwaarde op te nemen over de toekenning van een lening. Als blijkt dat je de verhoopte hypotheeklening uiteindelijk niet kunt krijgen, heb je dankzij die clausule dan het recht om de koopovereenkomst zonder schadevergoeding te verbreken.

 

Heb ik recht op belastingvoordeel met mijn lening?

Als je nu een hypothecaire lening sluit, is de kans klein dat die nog fiscaal aftrekbaar is, tenzij je in Wallonië woont. 

Maar met een reeds lopende woonlening blijf je normaliter in aanmerking komen voor belastingvoordeel als je dat reeds genoot. Ontdek hier met hoeveel precies van je afbetalingen in 2022 je daar recht op zult hebben.

 

Terug naar boven