Dossier

Je hypothecaire lening en de fiscus

31 mei 2022
Uw lening en de fiscus

Als je nu een hypothecaire lening sluit, is de kans klein dat die nog fiscaal aftrekbaar is, tenzij je in Wallonië woont. Maar met een reeds lopende woonlening blijf je in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Ontdek hier met hoeveel precies van je afbetalingen in 2022 je daar recht op zult hebben.

Inleiding

Het scheelt een slok op een borrel als je via je jaarlijkse belastingaangifte voordeel kunt halen uit je hypothecaire lening.

In dit dossier verneem je meer hierover:

  1. Wanneer geeft een hypothecaire lening nog belastingvoordeel? 
  2. Hoeveel belastingvoordeel zul je met je leningsuitgaven van dit jaar opstrijken?

Belastingspecialisten verkiezen het neutrale woord "belastingvoordeel" omdat er al naargelang het geval diverse technieken mogelijk zijn (woonbonus, wooncheque, belastingvermindering voor het bouwsparen of voor het langetermijnsparen). Maar in de wandeling spreekt bijna iedereen over de "fiscale aftrek" van een hypothecaire lening.

Wanneer geeft een hypothecaire lening nog belastingvoordeel?

Als je een hypothecaire lening hebt lopen, kun je mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op belastingvoordeel. Dat zal nu eens door het gewest worden toegekend, dan weer door de federale overheid. En je staat er veel beter voor als je woonkrediet niet je eigen woning betreft, maar een andere woning.

Het belastingvoordeel wordt via het gewest geregeld als het woonkrediet de “eigen” woning betreft. De voorwaarden voor het gewestelijke belastingvoordeel worden bepaald door het gewest waar je op 1 januari van het aanslagjaar je domicilie hebt. Voor de leningsuitgaven betaald in 2022 telt dus je officieel adres op 1/1/2023. Wanneer je in de loop van een jaar naar een ander gewest verhuist, verandert daardoor ook het gewest dat bevoegd is voor de invulling van het belastingvoordeel met die leningsuitgaven.

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de gewesten:

  • In het Vlaams Gewest brengt een lening aangegaan sinds 1/1/2020 echter geen belastingvoordeel meer op en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat zelfs al het geval voor leningen sinds 1/1/2017.
  • In het Waals Gewest geldt sinds 2016 de zogenoemde wooncheque als systeem van belastingvoordeel. Die is vooral interessant voor lage inkomens. Voor middelhoge inkomens is het minder interessant dan vroeger en de hoge inkomens vallen helemaal uit de boot.

De federale overheid is daarentegen nog altijd bevoegd voor het belastingvoordeel voor hypotheekleningen voor een andere woning dan de eigen woning. Dat voordeel werd niet afgeschaft.

In wat volgt, lichten we toe wanneer er voor de fiscus precies sprake is van een eigen woning.

Hoeveel belastingvoordeel zul je met je leningsuitgaven van dit jaar opstrijken?

De spelregels voor het belastingvoordeel verschillen niet alleen volgens dat de lening betrekking had op je eigen woning of op een andere woning, maar ook het jaar waarin je het krediet aanging en soms of je al eigenaar was van een andere woning.

In wat volgt, zul je kunnen lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen om met je afbetalingen in 2022 recht te hebben op belastingvoordeel en welk bedrag precies in aanmerking komt:

Tot slot belichten we ook het geval wanneer je in 2022 van eigen woning verandert omdat je je leningsuitgaven dan over twee posten moet verdelen in je belastingaangifte.

 
Als aanvulling op de info in onze Belastinggids 2022 nemen we in het gedeelte “De lening voor je “eigen” woning” de cijfers op die van toepassing zijn voor de uitgaven gedaan in 2021 waar we het hebben over de hypothese dat je naast je eigen woning op 31/12 van het leningsjaar nog een andere woning bezat. Zodat je weet op welk voordeel je recht kunt hebben.