Persbericht

Verhoging van de bankkosten: Test Aankoop vraagt de tarieven te bevriezen

06 januari 2021

De prijs van de "KBC Plus-rekening" (80% van het cliënteel heeft deze) zal met 30% stijgen! De vaste maandbijdrage zal stijgen van €2,50 naar €3,25.  Voor de "KBC-zichtrekening" stijgt deze van € 1,75/maand naar € 2,00/maand.

Maar het zijn vooral mensen die de digitale trein niet willen of kunnen volgen die opnieuw worden gestraft: manuele transacties (bijvoorbeeld een papieren overschrijving) kosten 2 euro in plaats van 1,50 euro wanneer deze niet in het basispakket opgenomen zijn.  Maar dat is nog niet alles: KBC heeft ook besloten om de printfunctie van de automatische bankloketten uit te schakelen. Als reden wordt opgegeven dat de klanten hier steeds minder gebruik van maken. Wie als een klant op staat een papieren rekeninguittreksels te ontvangen, kan de bank vragen deze op te sturen per post... maar tegen een veel hogere prijsVoor de zichtrekeningen is dit momenteel €1,70 per maandelijkse verzending en voor de spaarrekeningen is dit gratis. Vanaf april kost dit echter €2,5 per maand voor elke rekening bij de bank. Met andere woorde: houders van een zicht- en spaarrekeningen die gewend zijn om hun rekeningafschriften op papier te bewaren, zullen hun kosten met bijna 300% zien stijgen zonder enige extra service.

KBC verantwoordt de hogere tarieven - net als zijn concurrenten - met het argument dat de ontwikkeling van het digitale aanbod grote investeringen meebrengt. “Als consumentenorganisatie betreuren we dat de banken geen aanbod willen handhaven dat is aangepast aan klanten die niet kunnen of willen gebruikmaken van de voortdenderende digitalisering” zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop, en hijgaat verder: “De zichtrekening is een essentiële dienst en de dagelijkse transacties moeten voor iedereen gemakkelijk en zeer betaalbaar blijven.”

Daar de de prijsstijgingen elkaar blijven opvolgen en niets ondernomen wordt om te voorkomen dat enkele honderdduizenden mensen langs de kant van de weg worden achtergelaten, vraagt Test Aankoop de ministers Dermagne en Van Peteghem om de prijzen vanaf 1 februari te bevriezen. Deze bevriezing zou van kracht moeten gaantot het ogenblik dat de basisdienstverlening in die mate uitgebreid is dat personen die hun rekening niet digitaal kunnen of wensen te beheren, dit autonoom kunnen doen aan een zeer redelijke prijs.

Deze rekening zou een nader te bepalen aantal manuele verrichtingen moeten omvatten en papieren rekeningafschriften die gratis beschikbaar zijn in de filialen of tegen het posttarief worden verzonden.

De petitie die Test-Aankoop in dit verband heeft gelanceerd, heeft tot nu toe al bijna 28.000 handtekeningen verzameld en zal binnenkort worden overhandigd aan de ministers Dermagne en Van Peteghem.


 
 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.